Indiaanse Profetie

Onze zoon Johan gaf mij een poster die ik meteen op mijn studeerkamer heb gehangen.
Ik neem hem ook wel eens mee naar een gespreksgroep of kerkdienst.
Op de poster staat een indiaanse vrouw op een kale rots. Ze staat gewikkeld in haar kleding.
Onderaan staat in het engels een Indiaanse profetie:

Only after the last tree
has been cut down,
only after the last river
has been poisened,
anly after the last fish
has been caught
only then
will jou find that
money cannot be eaten

Pas nadat de laatste boom
is omgehakt
pas nadat de laatste rivier
is vergiftigd
pas nadat de laatste vis
verleden tijd is
pas dan
zul je ontdekken dat
geld niet te eten is.

Corry Nicolay is PKN-predikant