Leven

Leven
is mensen en dingen
omhelzen en weer loslaten
om ze
te laten groeien en bloeien
voor Gods aanschijn.