Een waagstuk op eigen verantwoording.

Geloof is het besef dat er meer is dan ik zie;
dat er meer is dat ik begrijpen kan;
dat er meer moet zijn dan er is.

Geloof is vertrouwen in een kracht ten goede;
daarom kan ik ook in mensen geloven.

Geloof is: in beweging zijn met twijfel en ongeloof.

Geloof is niet kwantitatief, dus niet hoeveel, maar hoe.

Geloof is een waagstuk op eigen verantwoording.

Geloof is de bewustwording
van de fundamentele relatie van ons individueel bestaan tot de totale werkelijkheid.

Ik geloof in God…. Maar meestal weet ik niet
wat ik me bij het woordje God moet voorstellen.
Ik geloof in mezelf. Ik geloof, dat ik als mens een taak heb,
dat ik als mens geroepen ben om te leven ondanks alles;
dat er een kracht is die je boven jezelf uitheft,
die je leven vernieuwt en die je aanzet tot denken en doen.
Dat noem ik dan God en zo geloof ik in God,
die een stuk is van mezelf en van de wereld.

D.A.Werner “Er is meer dan ik zie”