Mensen van de weg.

Vera Huijgen

Ze zijn er wel, de sterren.
Alleen is het niet altijd donker,
genoeg om ze te zien.

Gevangen als we zijn in,
de golven van een probleem wat ons omringt.
Wie weet nog van waar
onze Hulp zal komen.
Dus waarom nog kijken,
staren naar omhoog.

Toch zochten herders en wijzen de hemel af
onttrokken zich aan de ,
plek van hun omstandigheden
en reisden mee met het licht,
tot waar het kind geboren werd.

Licht dat ons aanstoot,
elke morgen
ons in beweging zet om,
wie weet waar
de ster te plukken,
die ons te wachten staat."