Leeuwarder Courant, Te Gast, juli 2010

GEINTJE ?

Wat bepaalt de grens tussen geintje en etnische vernedering?
Uit een onderzoek van de Groningse Universiteit blijkt hoe ‘extreem negatief Nederlandse kinderen oordelen over immigranten’. Het zou komen omdat ‘Nederlandse jongeren minder kennis hebben van democratische principes en maartschappelijke waarden’. Ik denk dat volwassenen in dat proces van negatief denken een wezenlijke rol vervullen. Wat vinden volwassenen bijvoorbeeld een geintje? Wat leven zij daarbij voor aan kinderen en jongeren?

Waarom moet ik geloven dat het een geintje is wanneer mensen op straat achter een joods meisje of op de voetbaltri¬bune achter joodse mensen sissende gelui¬den maken?
In Dachau stond ik in de gaskamer en voor de ovens waar tijdens de 2e Wereldoorlog honderdduizenden joodse kinderen, jongeren, vrouwen en mannen joden zijn vernietigd alleen maar omdat ze Jood waren.
Geloven mensen echt dat dit sissen een geintje is, lachen mensen hier echt om?
Ik vind dat sissen geen geintje!
Waarom moet hij of zij geloven dat het een geintje is wanneer op straat rotzooi in het haar van een donkere meid of jongen wordt gegooid en er uitdagend ‘sorry’ wordt geschreeuwd? Is het een geintje wanneer het keppeltje van een joods hoofd wordt getrokken? Het is geen geintje wanneer Joden vandaag de dag in Nederland geen keppeltje meer op straat en op school durven te dragen.
Is het een geintje wanneer de hoofddoek over of van het hoofd van een moslim-meisje wordt getrok¬ken?
Ik vind het een gevaarlijke ontwikkeling als mensen zulk gedrag een geintje noemen. Het is toch helemaal geen geintje wanneer zwarte mensen voor aap worden uitgeschol¬den of primitieve geluiden om hun heen worden gemaakt?
Geloof alsjeblieft het niet dat het een geintje is.
Trap er niet in, het zijn één voor één bedreigingen. Het zijn één voor één vernederingen op grond van hun etnische afkomst. leugens.
Ik vind het gevaarlijk wanneer volwassenen aan kinderen en jongeren mee geven dat zulk gedrag normaal is en als geintje gezien moet worden.

Leer kinderen en jeugd alsjeblieft niet om dit normaal te vinden.
Leef hen niet voor dat ‘die mensen’ er maar tegen moeten kunnen.
Vertel hen dat dit tekens zijn van sociale verruwing.
Vertel hen dat dit een vorm is van gewelddadig gedrag.
Leg hen uit dat je hiermee de mensenrechten aan je laars lapt.
Leg hen uit dat dit gedrag bewust pesten en vernederen is.
Erger nog, het is willens en wetens lak hebben aan het gevaar van negatief etnisch denken.
Het is lak hebben aan ernstige vormen van racisme en discrimi¬natie,
En het is lak hebben aan het wegglijden in het voelen van elkaar willen wegkij¬ken, willen wegwerken, willen vernietigen, willen doden ....

Dit is een gevaarlijke en bedreigende ontwikkeling. Bedreigend voor de mensen die hier het slachtoffer van zijn en bedreigend voor de grondbeginselen van onze democratische samenleving die gegrondvest is op het uitgangspunt ven de Mensenrechten.
Dit is niet de samenleving die de doorsnee mensen willen.
Waarom laten we ons als inwoners van Nederland zo tegen elkaar uitspelen?!