TWEE GELOVEN OP EEN KUSSEN
MOSLIM EN CHRISTEN

CORRY NICOLAY

Steeds vaker bloeit de liefde op tussen jonge mensen die verschillende godsdiensten aanhangen.
en in verschillende culturen zijn opgegroeid. Zij zoeken hun weg die voor hen en voor velen nieuw is.
Daarom een serie van 4 artikelen over vragen en situaties waar:

Uitgegeven door GERRIDAE, Nieuwebrug.
Vormgeving Bote W. Nicolay, Januari 2005.

Te bestellen door 2,50 Euro per exemplaar (incl. porto kosten),
over te maken op Giro 8457735 tnv Gerridae, Nieuwebrug,
met vermelding: … x Twee geloven op één kussen.