‘Woord zoekt Woord’,
Joden, Christenen en Moslims in gesprek over teksten en tradities.
Door Francien van Overbeeke-Rippen, Ruth Rozeboom en Karen Ghonem.

Hoe denken jood, christen en moslim over de eigen bron en elkaars bronnen?
In ‘Woord zoekt Woord’ geven teksten van de drie geloofstradities inzicht in de verschillen en de overeenkomsten. Drie vrouwen uit de christelijke, islamitische en joodse religie wisselden informatie uit over de teksten en tradities van hun geloof. Zij spraken over hun geloofsbeleving en over de verschillen en overeenkomsten die zij in hun bronnen tegenkwamen. Dit leverde interessante inzichten en visies op, die ook van belang kunnen zijn voor de gehele multiculturele samenleving in Nederland.

In ‘Woord zoekt Woord’ hebben zij teksten uit de Bijbel, de Koran en de Tanach over dezelfde onderwerpen en personen integraal opgenomen en het geloofsleven in elke religie beschreven. In dialoog en trialoog wagen zij zich tenslotte ook aan actuele en netelige vragen.

In het laatste deel voeren de drie schrijfsters een dialoog over de overgebleven vragen. Daarin worden ook ieders viering, waaronder het interreligieuze vieren in Friesland genoemd.

Dit unieke boek wil een belangrijke bijdrage leveren aan een beter onderling begrip tussen mensen uit deze drie geloofstradities – Jodendom, Christendom en Islam.

Uitgave bij Ankh-Hermes, kosten € 39,90, ISBN: 9789020299465