Kleurrijk Samenleven
Korte verhalen als kleuren van de regenboog
Door Corry Nicolay.

Dat is de titel van het nieuwe boek van Corry Nicolay, ?PKN predikant Interreligieuze Communicatie. ?Nicolay was beleidsambtenaar voor het Minderhedenbeleid in Heerenveen, jarenlang voorzitter  van de Friese Raad van Kerken en een van de oprichtsters en voorzitter van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân.

Nicolay schrijft columns over haar kleurrijke ervaringen. Sinds 1980 werkt ze samen met moslims, joden, hindoes en andere gelovigen. Eerst als taaldocente, later als beleidsfunctionaris Minderhedenbeleid. Haar kinderen groeiden op in een kleurrijke Nederlandse samenleving. Er groeiden vriendschappen tussen mensen, buren, collega’s en jongeren op school, die vanuit verschillende godsdiensten en culturen leven. Door de vriendschap met Moslims ging Corry Nicolay theologie studeren en werd ze dominee, voor de PKN predikant interreligieuze communicatie.

Wat is de aanleiding tot het schrijven van het boekje?
,,Tijdens lezingen en per mail vragen mensen mij regelmatig om een artikel. Zij zoeken positieve verhalen die uitnodigen tot nadenken over het kleurrijk samenleven van mensen in Nederland. Kleurrijk door de vele verschillende culturen, geloven en levensopvattingen. Daarom deze bundel met verhalen, kleurrijk als de regenboog.’’

Wat hoopt u ermee te bereiken?
,,In de huidige samenleving krijgen negatieve verhalen royaal aandacht. Daardoor bestaat de neiging vooral de negatieve kanten te zien van onze kleurrijke samenleving. De bundel vertelt verhalen die de mooie en verrijkende kant laten zien van het kleurrijk samenleven, met natuurlijk ook de nieuwe en lastige vragen die onvermijdelijk zijn. Daarom in de bundel een inlegvel met positieve gespreksvragen voor mensen met vragen, gespreks- en jeugdgroepen, kerken en andere organisaties.’’

Wat is voor uzelf de meest boeiende ervaring geweest?
,,Het verhaal (23) ‘Verrast door de Koran’. Hoe een moderne moslima die werkt bij de kinderopvang, verrast wordt door wat de Koran met haar doet wanneer ze de Arabische taal van de Koran leert lezen en begrijpen. Ze blijft wie ze is, maar nu met een mooiere geloofsbeleving die haar identiteit versterkt en verrijkt. En de ervaring in India (26) “De rijkdom van herkenning’, tijdens het avondritueel waarvan ik meerdere onderdelen herkende die we ook in christelijke kerken gebruiken.’’ 

De nieuwste bundel ' Kleurrijk samenleven' van Corry is uit. Als columniste van Redactieservice schrijft ze veel over de kleurrijke samenleving en de interculturele context. Uit de verscheidenheid aan verhalen en gesprekken met mensen uit diverse religies heeft ze in overleg met haar uitgever deze bundel samengesteld. Er is een lijst met gespreksonderwerpen en vragen toegevoegd, zodat het ook gebruikt kan worden in discussiegroepen. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en kost 7,50 euro.

Uitgave bij Narratio, kosten € 7,50, ISBN: 978 90 5263 894 2