KLEURRIJK SAMENLEVEN

SERIE ARTIKELEN OVER
LEVENSBESCHOUWING IN
DE DAGELIJKSE OMGANG.

CORRY NICOLAY

In de tweede helft van de vorige eeuw is onze samenleving blijvend verandert.
Mensen met verschillende culturen, levensbeschouwingen en godsdiensten wonen samen in onze kleurrijke democratisch samenleving.
Door haar ervaring als onderwijzeres, daarna als beleidsambtenaar voor het Minderheden en Vluchtelingenbeleid bij de Gemeente Heerenveen,
haar betrokkenheid bij het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en als predikant Corry Nicolay midden in de actualiteit van de vragen en uitdagingen, mogelijkheden en kansen van onze multiculturele samenleving.
In deze bundel 14 artikelen, geschreven voor meerdere tijdschriften en kranten over cultuur en levensbeschouwing in de dagelijkse omgang.

Uitgegeven door GERRIDAE, Nieuwebrug.
Vormgeving Bote W. Nicolay, Januari 2005.

Te bestellen via: corry@kleurrijkgeloven.nl á 3.50 euro, excl. porto kosten.