Kinderzegen

De vraag naar de kinderzegeningen en de aandacht hiervoor neemt De laatste tijd toe. De auteur van dit boek heeft zelf al meerdere malen een kind binnen de geloofsgemeenschap mogen zegenen.

Zij vindt deze ontwikkeling niet toevallig, maar ziet een samenhang met een sterker zelfbewustzijn van mensen en de toenemende behoefte aan een eigen gekozen identiteit. De ouders die keizen voor de zegening willen deze behoefte vertalen nar het leven van hun kinderen. Een ander gegeven is dat het horen bij verschillende kerken of geloven steeds vaker in stand wordt gehouden.

In dit praktische boek geeft de auteur een eerste gedachtevorming, een plaatsbepaling en een invulling van de kinderzegening binnen de christelijke geloofsgemeenschappen. Dan blijkt dat de vraag naar de kinderzegening geen tegenhanger is van de doop.

Ouders stellen deze hernieuwde vraag naar een oude bijbelse geloofshandeling weloverwogen. Het is een vraag naar een levensloopritueel, waarmee jonge mensen Gods Naam willen verbinden aan nieuw leven dat hen geschonken is. Ook laat de auteur drie ouders vertellen over hun keuze voor de kinderzegening en geeft zij suggesties voor de liturgie rond de zegening van kinderen.

Elk hoofdstuk sluit af met opmerkingen en gespreksvragen

ISBN: 90 2391 071

Uitgeverij: Boekencentrum