Mijn geloof het enig ware ?

Een boek voor mensen die het geloof van de ander serieus willen nemen. Tot voor kort konden we spreken over 'vreemde godsdiensten', zoals de Islam, het Boeddhisme, het Hindoeisme. Vandaag ontmoeten we echter niet zozeer de godsdiensten, als wel de mensen, voor wie hun geloof net zo waardevol is als het dat is voor christenen. Jarenlang konden christenen vrij onbekommerd denken dat hun geloof vanzelfsprekend de enige echte waarheid is. Vandaag ontmoeten christenen vrouwen en mannen die net zo vanzelfsprekend hun geloof als waarheid beleven.

In de ontmoeting met hen werd het de schrijfster duidelijk dat echte dialoog niet mogelijk is als wij ons geloof als het enig ware blijven ervaren. Maar als het christelijk geloof niet meer het enige ware is, doemen nieuwe vragen op. Bijvoorbeeld:

Vanzelfsprekend pretendeert dit boek niet het ene ware antwoord te geven -dat is in een dialoog niet denkbaar. Wel beoogt het bijbelse en praktische handvatten te bieden aan vrouwen en mannen die vanuit hun geloof met andersgelovigen samen het leven willen leven.

ISBN 90 259 4389 6