Eierdans van tijgerinnen

Als Nederlanders over de islam spreken, komt altijd de positie van vrouwen ter sprake. Vaste onderwerpen zijn hierbij het huwelijk, de hoofddoek en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. De vrouwen om wie het gaat, komen echter zelden aan het woord. In dit boekje gebeurt dat wel. Islamitische vrouwen, moeders en dochters vertellen namelijk zelf over hun geloofsbeleving en de keuzen die zij maken vanuit hun geloofsachtergrond. Zij reageren op de opvattingen die over hen bestaan en waarmee zij in aanraking komen op hun werk. Op straat en in hun opleiding. De vrouwen geven in de gesprekken aan, hoe zij denken en leven en zij maken duidelijk dat de beeldvorming over hen correctie nodig heeft.

De auteur geeft een boeiend verslag van haar gesprekken met acht vrouwen -vier moeders en hun dochters. In een apart hoofdstuk gaat zij in op belangrijke thema's die in de gesprekken naar voren komen. Literatuurverwijzingen en suggesties om dit boekje te bespreken in groepen zijn na elk onderdeel opgenomen.

Het gesprek tussen moslims en christenen, vooral over de positie van de vrouw in de islam, krijgt door dit nieuwe materiaal een verrassende impuls.

ISBN 9021131587
NUGI 633