ABRAHAM en MENSENOFFERS

Foto: Thora, Bijbel, Koran en Veda. De inhoud is verschillend, maar grijpt wel in elkaar. Foto: Bote Nicolay

Kan een geloof een mensenoffer vragen? Een aloude en ook weer actuele vraag. Hierover gaat het Offerfeest van de Moslims. Het gaat over een oud verhaal wat de kinderen van Abraham goed kennen: want het staat in de Joodse Thora, de Christelijke Bijbel en de Islamitische Koran.

Veel mensen kennen het liedje ‘Vader Abraham had zeven zonen’. Twee ervan komen voor in de Heilige Boeken: Isaäk en Ismaël. En één verhaal is gelijk in alle drie godsdiensten. Abraham/Ibrahim (arabisch) was typisch een kind van zijn tijd, hij leefde ver voor onze jaartelling in een offercultus. Dat was in die tijd gewoon en normaal. Een ander mens doden? Als het moet, dat moet het. Je eigen kind offeren? Als het niet anders kan ... als God het van je vraagt … geloven functioneren vaak zoals ze worden begrepen. En dat is soms heel anders dan in het heilige Boek staat. Dat was vroeger zo en daarin is vandaag niets veranderd.
Moeten mensen elkaar opofferen voor het beeld wat zij zelf van het leven en van hun geloof in God hebben? ‘Nee’, is de reactie van Hogerhand. ‘Stop, hó.’ Geloof je als mens echt dat je willens en wetens een ander mens mag opofferen voor jouw opvattingen? Ben je los geraakt van de kostbare waarde van het leven? Dood en beschadig je medemens niet. Behandel ze maar als je eigen kind, want even kostbaar is zij en hij. Offer pijnloos een rein dier en deel het vlees met velen. Want samen delen open het hart voor vrede in je leven.

Wat Abraham in het aloude verhaal ontdekt, blijft van waarde de geschiedenis door, voor vele volkeren. Je hoort wel eens zeggen: Wie 50 jaar wordt, heeft Abraham gezien en betreedt de jaren van levenswijsheid. Ik denk dat je al ver voor je 50e deze levenswijsheid kunt toelaten. In de wereld waarin wij nu leven is dit geen overbodige luxe. Op royale wijze is zichtbaar hoe we elkaar misbruiken en beschadigen in (geloofs)oorlogen, voor eigen seksuele lusten, om het eigen gelijk op te eisen. Het verhaal van Abraham is nog steeds actueel, ongeacht of je gelooft in een God of op een andere manier betekenis aan het leven geeft.

De moslims vieren naar aanleiding van dit verhaal het Offerfeest, dit jaar van 20 tot 23 december. Uit heel de wereld en ook uit Nederland vertrekken veel mensen naar Mekka voor de reis van hun leven, de pelgrimage. Samen met honderdduizenden moslim uit heel de wereld zoeken ze de diepe betekenis van vrede voor alle mensen. De familie leeft met hen mee en viert het feest thuis. Uitgaande van de onderlinge solidariteit wordt het ritueel geslachte vlees gedeeld, een derde deel voor het eigen gezin, een derde deel voor wie binnenloopt en voor vrienden, een derde deel voor wie zelf geen ritueel vlees hebben. Ook wij krijgen dan vriendenvlees.
Het Offerfeest valt in de Adventsweken van Christen, erna vieren Hindoes Gitâ Jayanti, de Chinezen Dong Zhi en de Christen Kerstfeest. Allemaal feesten waar het verlangen naar vrede tussen mensen centraal staat. Want zo kleurrijk en verschillend als we zijn, de bloem van menselijke solidariteit was, is en blijft meer dan de moeite waard.

Corry Nicolay, interculturele communicatie.