Knalgeel regenpak

We lachen voluit bij het verhaal wat een moslim heeft gehoord en in de moskee vertelt.
“Een moslim is op een congres. Al snel krijgt hij vragen van verschillende Nederlandse wetenschappers. De eerste vraagt hem: ‘Doe je eigenlijk wel aan integratie?’ ‘Jawel,’ zegt de moslim, ‘Elke dag ga ik op mijn Hollandse fiets naar de moskee.’ De tweede wetenschapper vraagt hem: ‘Ben je wel geïntegreerd?’De moslim antwoord: ‘Jawel, als het regent, trek ik altijd mijn knalgele regenpak aan.’De derde wetenschapper vraagt: ‘Integreer je nog meer?’ De moslim zegt: ‘Jawel, op mijn werk spreek ik altijd Nederlands.’ Moe van de vragen die hem gesteld worden, richt de moslim zich tot de wetenschappers. ‘En hoe zit het eigenlijk met jullie?’
De eerste wetenschapper zegt: ‘Ik ga elke dag met mijn auto naar het werk, naar een kerk ga ik niet.’ De tweede wetenschapper zegt: ‘Ik ben nooit buiten, dus ik heb geen regenpak nodig.’ En de derde wetenschapper zegt: ‘Eigenlijk spreek, schrijf en lees ik alleen nog maar Engels op mijn werk.’ De moslim haalt zijn schouders op en zegt: ‘Blijkbaar heb ik me vergist en ben ik niet geïntegreerd.”

Waarop een jongere vraagt: ‘Wat betekent integratie nu eigenlijk echt?’ Dan verwijs ik graag naar het woordenboek waarin staat: ‘Integratie betekent: het maken of groeien van verschillende elementen tot een samenhangend geheel’. Dus niet het hele zaakje gelijk maken, geen eenheidsworst, geen strikte gelijkheid. Het gaat om samenhang in de hele samenleving, samenhang tussen mensen en tussen groepen mensen, vanuit hun onderlinge culturele en religieuze verschillen. Best leuk om te bedenken waar je dan aan kunt denken. En dan valt ineens buiten de regen in bakken naar beneden en schateren we het uit.

Corry Nicolay, interculturele communicatie.