De Parel van King en Dalai Lama

In deze laatste Stadskrant Leeuwarden een parel voor u allemaal. Daarvoor vliegen we over de Himalaya naar Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Op 3450 meter hoogte bezoeken we de kloosters van de Dalai Lama. Onze gids is een overtuigd Lama-Boeddhist en merkt dat we openstaan voor zijn kennis en beleving. In de buurt van de Chinese soldaten is hij verplicht alleen over cultuur te spreken, maar wanneer deze luisterende oren verdwenen zijn vertelt hij zijn echte verhalen. De Dalai Lama inspireert hem om te geloven in vrede en universele verantwoordelijkheid. Ook al mag hij in Tibet zijn overtuiging niet openlijk beleven, ook al mogen zijn kinderen niet meer naar een Tibetaanse school, hij wil dat de vrede in zijn hart blijft wonen en zijn gevoel blijft voeden. Hij wil niet wegglijden in het haten, want dat verhard zijn hart en dan kan hij wegglijden in gewelddadig handelen. Met stralende ogen vertelt hij dat de Dalai Lama zegt: ‘Ondersteun de vrede en geweldloosheid. De wereld heeft meer dan ooit vrede nodig en dat is ons aller verantwoordelijkheid. We moeten niet enkel aan onszelf denken, maar meer nog aan onze kinderen, aan de mensen die na ons leven. Welke wereld laten wij hen na?’
’s Nachts glimmen aan de prachtige open hemel de sterren als parels, net als de ogen van onze gids toen hij over de Dalai Lama vertelde. Hij doet denken aan die andere geweldloze vredesactivist, Marten Luther King. Zijn gevleugelde uitspraak is: ‘Bij de houding van geweldloosheid horen geen wraak en haatgevoelens. Wel hoort er het democratische recht van protest en zonodig burgerlijke ongehoorzaamheid bij, maar ook dit gebeurt dan geweldloos’. In 1968 is hij op 39 jarige leeftijd doodgeschoten. Met een knipoog naar de parels van sterren in de open lucht denk ik aan de kracht die ontstaat wanneer je gelooft in de droom van vrede en rechtvaardigheid, wanneer mensen dat samen delen, wanneer mensen er samen voor staan en voor gaan. Vanuit die droom zijn mensen, zo verschillend als ze zijn, in staat samen te werken, samen te mediteren en te bidden, samen te vechten, samen het onrecht zichtbaar te maken, samen op te komen voor vrijheid en gerechtigheid.
Gelukkig leeft de droom van Marten Luther King voort in de wereld, in Nederland, in Friesland. De droom dat de politiek en wetgeving, dat mensen vanuit hun godsdienst en levensbeschouwing zullen leven en handelen naar hun credo: ‘Wij beschouwen de waarheid als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk geschapen zijn’. Deze parel is voor ons allemaal en straalt, net als de zon op de Tibetaanse vlag, voor alle mensen.

Tenslotte hartelijk dank voor de reacties op mijn columns met mijn wens voor ieder van u: ‘Vrede en alle goeds in onze multiculturele kleurrijke samenleving’.

Corry Nicolay, interculturele communicatie.