Totaal niet bang voor de Islam

Nadrukkelijk houdt iemand tijdens een lezing een krantenartikel omhoog en zegt: 'Lees dan, kijk dan, ik word er benauwd van. Moet het bij ons net zo worden als in die Islamitische landen? Bent u niet bang? Bent u blind voor het gevaar?!' Vanaf 1980 werk ik samen met Moslims in Friesland en in heel Nederland en ik kom in veel moskeeën. Ik ben totaal niet bang voor de Islam.

Ik vertel over het gesprek met jongeren in de moskee. ‘Wanneer ze vanuit angst naar mij kijken’, zegt een jongen, ‘zetten ze alles op de kop. Er wordt argwanend en beschuldigend naar mij gekeken en geluisterd. En dan voelt het net of ik moet bewijzen dat de beschuldigen niet waar zijn. Het is echt vreselijk als mensen zo met je om gaan. Ik wordt er vaak wanhopig van. En als ik er nijdig om wordt, zeggen de mensen: zie je wel dat je als Moslim agressief bent. En dat ben ik echt niet, alleen wel boos omdat dat negatieve over mij en mijn vrienden gaat’. Met een diepe zucht haalt een meisje haar schouders op en zegt: ‘Als mensen zo negatief naar ons als Moslims kijken, kunnen we het gewoon niet echt goed doen.’ Ik luistert en knik, het klopt wat die jongen en meisje zeggen. Het lijkt me moeilijk om goed mee om te gaan. Een andere jongen veert op en zegt: ‘Als je een sympathieke Moslim bent, wordt je als uitzondering gezien en met argwaan bekeken. Het sympathieke zegt blijkbaar niets over wie we zijn als mens en Moslim. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Ze weten toch wie ik ben?’ En ook zij heeft gelijk, maar we weten dat angst een slechte raadgever is. Angst, in dit geval voor de Islam, leidt tot wantrouwen en haat, het maakt zoveel kapot. Angst valt zwaar, zowel om mee te leven als voor hen die het treft.

Ik voel totaal geen angst voor de Islam en moslims. Wel vind ik fundamentalisme en radicalisme bedriegend. En dat vinden deze jongens en meisjes en een doorsnee Moslim ook. Ik vind dat het fundamentalistisch en radicale spreken over de Islam onze samenleving onder spanning zet en mensen tegen elkaar opzet. Terwijl we eigenlijk bondgenoten zijn. Bondgenoten voor de positieve verdere ontwikkeling van onze multiculturele kleurrijke Nederlandse en dus ook Friese samenleving.

Corry Nicolay, interculturele communicatie.