Enige uitleg ....... Kleurrijke feesten
Nederland is een kleurrijke samenleving. Vanuit hun geloof en culturele eigenheid vieren en herdenken de inwoners van ons land geloofsfeesten, nationale en internationale en ook culturele gedenkdagen. De meeste westerse culturele en christelijke feestdagen baseren zich op het ‘zonnejaar’, wat 365 dagen heeft. Verschillende godsdiensten en levensbeschouwingen volgen echter van oudsher het ‘maanjaar’, wat door de cyclus van de maan ongeveer 12 dagen korter is. Door dit verschil en door de maanstanden schuiven elk jaar in de westerse kalender de Islamitische en Hindoestaanse feesten vooruit en de Joodse, Boeddhistische en enkele Christelijke feesten iets vooruit of achteruit. Ook worden meerdere jaartellingen gehanteerd, omdat iedere godsdienst zich baseert op het eigen ontstaansjaar.

2019

KLEURRIJKE FEESTEN IN JANUARI

In kleurrijk Nederland vieren en herdenken ook in 2019, inwoners vanuit hun geloof en culturele eigenheid geloofsfeesten en gedenkdagen. Het Westen baseert zich op het ‘zonnejaar’, wat 365 dagen heeft. Andere godsdiensten en levensbeschouwingen volgen het ‘maanjaar’, wat door de cyclus van de maan zo'n 12 dagen korter is. Hierdoor schuiven elk jaar de Islamitische en Hindoestaanse feesten vooruit. En door de maanstanden schuiven de Joodse, Boeddhistische en enkele Christelijke feesten iets vooruit of achteruit. Er zijn ook meerdere jaartellingen omdat iedere godsdienst zich baseert op een eigen ontstaansjaar.

KLEURRIJKE FEESTEN IN FEBRUARI

De tweede maand van onze westerse jaartelling vouwt dit jaar een bescheiden kleurrijke waaier van vieren en gedenken open.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MAART

Door het heen en weer schuiven van feest- en gedenkdagen zijn in deze maand veel religieuze en ook maatschappelijke bijzondere dagen. Zeker 21 maart is dit jaar een rijk geschakeerde dag.

2018

KLEURRIJKE FEESTEN IN JANUARI

In kleurrijk Nederland vieren en herdenken ook in 2017, inwoners vanuit hun geloof en culturele eigenheid geloofsfeesten en andere bijzondere dagen. Het Westen baseert zich namelijk op het ‘zonnejaar’, wat 365 dagen heeft. Andere godsdiensten en levensbeschouwingen volgen het ‘maanjaar’, wat door de cyclus van de maan zo'n 12 dagen korter is. Hierdoor schuiven elk jaar de Islamitische en Hindoestaanse feesten vooruit. En door de maanstanden schuiven de Joodse, Boeddhistische en enkele Christelijke feesten iets vooruit of achteruit. Er zijn ook meerdere jaartellingen omdat iedere godsdienst zich baseert op een eigen ontstaansjaar.

KLEURRIJKE FEESTEN IN FEBRUARI

De tweede maand van onze westerse jaartelling vouwt een kleurrijke waaier van gedenken en vieren open.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MAART

In deze maand vallen door het heen en weer schuiven veel feest- en gedenkdagen. Ook zijn enkele dagen belangrijk voor de beleving van onze democratische samenleving en voor de menswaardigheid wereldwijd.

KLEURRIJKE FEESTEN IN APRIL

Dit jaar vallen veel geloofsfeesten in april door de maanstand. Omdat het islamitische maanjaar 12 dagen korter is schuiven deze feesten elk jaar vooruit.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MEI

We herdenken oorlogsslachtoffers en staan stil bij het leven in vrijheid vandaag de dag. Die vrijheid geldt in onze democratie ook voor godsdienst, levensbeschouwing en cultuur.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JUNI

In ons kleurrijke Nederland vallen in deze maand meerdere nationale en religieuze feest- en gedenkdagen. een bescheiden aantal religieuze en enkele culturele dagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JULI

Belangrijk is ruimte in onze samenleving voor dat wat betekenis en zin geeft aan het leven van men­sen. Dit komt de onderlinge vrede en het welzijn van onze kleurrijke bevolking ten goede.

KLEURRIJKE FEESTEN IN AUGUSTUS

Deze maand heeft dit jaar een bescheiden aantal feest- en gedenkdagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN SEPTEMBER

Meerdere religieuze feest- en gedenkdagen schuiven elk jaar vooruit of heen en weer omdat ze de maanstand of het maanjaar volgen wat 12 dagen korter is. Daardoor heeft deze maand een royaal palet van bijzondere dagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN OKTOBER

Door het heen en weer schuiven van de feesten en gedenkdagen is oktober dit jaar een volle en veelkleurige feestmaand. In meerdere huizen hangt naast de Westerse kalender ook een Joodse, Hindoestaanse of Islamitische kalender die het maanjaar of de maanstanden volgt vanuit een andere jaartelling.

KLEURRIJKE FEESTEN IN NOVEMBER

Dit jaar vallen in deze maand ook nogal wat nationale en internationale gedenkdagen naast de religieuze gedenkdagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN DECEMBER

De laatste maand van het Westerse jaar 2018 wordt uitgeluid met een 'regenboog' van nationale, internationale en religieuze feest- en gedenkdagen.

2017

KLEURRIJKE FEESTEN IN JANUARI

In kleurrijk Nederland vieren en herdenken ook in 2017, inwoners vanuit hun geloof en culturele eigenheid geloofsfeesten en andere bijzondere dagen. Het Westen baseert zich namelijk op het ‘zonnejaar’, wat 365 dagen heeft. Andere godsdiensten en levensbeschouwingen volgen het ‘maanjaar’, wat door de cyclus van de maan zo'n 12 dagen korter is. Hierdoor schuiven elk jaar de Islamitische en Hindoestaanse feesten vooruit. En door de maanstanden schuiven de Joodse, Boeddhistische en enkele Christelijke feesten iets vooruit of achteruit. Er zijn ook meerdere jaartellingen omdat iedere godsdienst zich baseert op een eigen ontstaansjaar.

KLEURRIJKE FEESTEN IN FEBRUARI

De tweede maand van onze westerse jaartelling vouwt een kleurrijke waaier van gedenken en vieren open.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MAART

In deze maand vallen door het heen en weer schuiven veel feest- en gedenkdagen. Ook zijn enkele dagen belangrijk voor de beleving van onze democratische samenleving en voor de menswaardigheid wereldwijd.

KLEURRIJKE FEESTEN IN APRIL

Dit jaar vallen veel geloofsfeesten in april door de maanstand. Omdat het islamitische maanjaar 12 dagen korter is schuiven deze feesten elk jaar vooruit.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MEI

We herdenken oorlogsslachtoffers en staan stil bij het leven in vrijheid vandaag de dag. Die vrijheid geldt in onze democratie ook voor godsdienst, levensbeschouwing en cultuur.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JUNI

In ons kleurrijke Nederland vallen in deze maand meerdere nationale en religieuze feest- en gedenkdagen. een bescheiden aantal religieuze en enkele culturele dagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JULI

Deze maand is door het verschuiven van feestdagen dit jaar een bescheiden feest- en gedenkmaand.

KLEURRIJKE FEESTEN IN AUGUSTUS

Ruimte voor wat betekenis en zin geeft aan het leven van men­en, is belangrijk voor de onderlinge vrede en het welzijn van onze kleurrijke bevolking.

KLEURRIJKE FEESTEN IN SEPTEMBER

Veel religieuze feest- en gedenkdagen schuiven elk jaar vooruit of heen en weer omdat ze de maanstand of het maanjaar volgen wat 12 dagen korter is. Daardoor heeft deze maand een kleurrijk palet van bijzondere dagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN OKTOBER

Door het heen en weer schuiven van de feesten en gedenkdagen is oktober dit jaar een volle feestmaand. met de ze keer ook Joodse feesten . In meerdere huizen hangt naast de Westerse kalender ook een Joodse, Hindoestaanse of Islamitische kalender die het maanjaar of de maanstanden volgt. En Luther zijn bijzondere handeling is deze maand 500 jaar geleden.

KLEURRIJKE FEESTEN IN NOVEMBER

Deze maand vouwt dit jaar een kleurrijk intercultureel en interreligieus palet open

KLEURRIJKE FEESTEN IN DECEMBER

De laatste maand van het Westerse jaar 2017 wordt uitgeluid met een 'regenboog' van nationale, internationale en religieuze feest- en gedenkdagen.

2016

KLEURRIJKE FEESTEN IN JANUARI

De eerste maand is in het westerse jaar 2015 een royale feest- en gedenkmaand

KLEURRIJKE FEESTEN IN FEBRUARI

De tweede maand van onze westerse jaartelling vouwt een kleurrijke waaier van gedenken en vieren open.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MAART

In deze maand vallen door het heen en weer schuiven meer feest- en gedenkdagen dan het vorig jaar. Meerdere dagen zijn belangrijk voor de beleving van onze democratische samenleving en voor de menswaardigheid wereldwijd.

KLEURRIJKE FEESTEN IN APRIL

In april zijn dit jaar veel bijzondere dagen geschoven. Ze vormen samen een kleurrijk palet van nationale en religieuze feest- en gedenkdagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MEI

In deze maand herdenken we de oorlogsslachtoffers en staan stil bij het leven in vrijheid vandaag de dag. Ook worden verschillende geloofs- en cultuurdagen herdacht of gevierd.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JUNI

In ons kleurrijke Nederland vallen in deze maand een bescheiden aantal religieuze en enkele culturele dagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JULI

Ruimte voor wat betekenis en zin geeft aan het leven van men­sen is belangrijk voor de onderlinge vrede en het welzijn van onze kleurrijke bevolking.

KLEURRIJKE FEESTEN IN AUGUSTUS

In ons kleurrijke Nederland vallen in deze maand een bescheiden aantal religieuze en enkele culturele dagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN SEPTEMBER

Veel religieuze feest- en gedenkdagen schuiven elk jaar vooruit of heen en weer omdat ze de maanstand of het maanjaar volgen wat 12 dagen korter is. Daardoor heeft deze maand een kleurrijk palet van bijzondere dagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN OKTOBER

Door het heen en weer schuiven van de feesten en gedenkdagen is oktober dit jaar een volle feestmaand. Joodse en Islamitische feestdagen schuiven in elkaar. In meerdere huizen hangt naast de Westerse kalender ook een Joodse, Hindoestaanse of Islamitische kalender die het maanjaar of de maanstanden volgt.

KLEURRIJKE FEESTEN IN NOVEMBER

Deze maand heeft dit jaar een bescheiden kleurrijk intercultureel en interreligieus palet

KLEURRIJKE FEESTEN IN DECEMBER

De laatste maand van het Westerse jaar 2016 wordt uitgeluid met een 'regenboog' van religieuze en culturele feest- en gedenkdagen.

2015

KLEURRIJKE FEESTEN IN JANUARI

De eerste maand is in het westerse jaar 2015 een royale feest- en gedenkmaand

KLEURRIJKE FEESTEN IN FEBRUARI

In de tweede maand van onze westerse jaartelling vallen door het heen en weer schuiven meer feest- en gedenkdagen dan het vorig jaar.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MAART

Deze maand worden veel religieuze, levensbeschouwelijke en internationale dagen herdacht en gevierd. Meerdere dagen zijn belangrijk voor de beleving van onze democratische samenleving en voor de menswaardigheid wereldwijd.

KLEURRIJKE FEESTEN IN APRIL

it jaar zijn in april veel bijzondere dagen geschoven. Ze vormen samen een kleurrijk palet van nationale en religieuze feest- en gedenkdagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MEI

In deze maand herdenken we de oorlogsslachtoffers en staan stil bij het leven in vrijheid vandaag de dag. Ook worden verschillende geloofs- en cultuurdagen herdacht of gevierd.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JUNI

In ons kleurrijke Nederland vallen dit jaar in deze maand een bescheiden aantal religieuze en enkele culturele dagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JULI

Ruimte voor wat betekenis en zin geeft aan het leven van men­sen is belangrijk voor de onderlinge vrede en het welzijn van velen. Dit jaar heeft deze maand een royaal aantal van feest- en gedenkdagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN AUGUSTUS

Deze maand is door het verschuiven van feestdagen een zeer bescheiden feest- en gedenkmaand.

KLEURRIJKE FEESTEN IN SEPTEMBER

Veel religieuze feest- en gedenkdagen schuiven elk jaar vooruit of heen en weer omdat ze de maanstand of het maanjaar volgen wat 12 dagen korter is. Daardoor heeft deze maand een kleurrijk palet van bijzondere dagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN OKTOBER

De maand begint met gedenkdagen die velen van ons aanspreken. En gelovigen staan vanuit hun eigen godsdienst stil bij een belangrijk feest.

KLEURRIJKE FEESTEN IN NOVEMBER

Deze maand een kleurrijk palet van religieuze feestdagen en enkele gedenkdagen. In meerdere huizen hangt naast de Westerse kalender ook een Joodse, Hindoestaanse of Islamitische kalender die het maanjaar of de maanstanden volgt.

KLEURRIJKE FEESTEN IN DECEMBER

De laatste maand van het Westerse jaar 2015 wordt uitgeluid met een 'regenboog' van religieuze en culturele feest- en gedenkdagen.

2014

KLEURRIJKE FEESTEN IN JANUARI

De eerste maand is in het westerse jaar 2014 een royale feest- en gedenkmaand

KLEURRIJKE FEESTEN IN FEBRUARI

De tweede maand van onze westerse jaartelling is door het verschuiven van feest- en gedenkdagen een bescheiden maand.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MAART

Als een kleurrijke regenboog lichten in maart veel religieuze, levensbeschouwelijke en internationale dagen op. Meerdere dagen zijn belangrijk voor de beleving van onze democratische samenleving en voor de wereld waarin we leven.

KLEURRIJKE FEESTEN IN APRIL

De maand april vouwt dit jaar een kleurrijke waaier van nationale en religieuze feest- en gedenkdagen open. Voor het eerst wordt Koningsdag gevierd.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MEI

In deze maand herdenken we oorlogsslachtoffers en staan stil bij leven in vrijheid vandaag de dag. Ook worden verschillende geloofs- en cultuurdagen herdacht of gevierd.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JUNI

In ons kleurrijke Nederland vallen dit jaar in juni veel religieuze en enkele culturele dagen.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JULI

Veel religieuze feest- en gedenkdagen schuiven elk jaar vooruit of heen en weer omdat ze de maanstand of het maanjaar volgen wat 12 dagen korter is. Daardoor komt in deze maand een kleurrijk palet van bijzondere dagen voor.

KLEURRIJKE FEESTEN IN AUGUSTUS

In kleurrijk Nederland is deze maand een bescheiden feest- en gedenkmaand.

KLEURRIJKE FEESTEN IN SEPTEMBER

De ruimte voor dat wat betekenis en zin geeft aan het leven van men­sen is belangrijk voor de onderlinge vrede en het welzijn van velen. Deze maand vouwt een kleurrijk en royaal aantal feest- en gedenkdagen open.

KLEURRIJKE FEESTEN IN OKTOBER

Dit jaar is oktober een royale feest- en gedenkmaand. Gelovigen staan vanuit hun eigen godsdienst stil bij een belangrijk feest. Aan het begin van de maand zijn gedenkdagen die velen van ons aanspreken.

KLEURRIJKE FEESTEN IN NOVEMBER

In deze maand vallen verschillende religieuze feestdagen en enkele gedenkdagen. In meerdere huizen hangt naast de Westerse kalender ook een Joodse, Hindoestaanse of Islamitische kalender, die het maanjaar volgt.

KLEURRIJKE FEESTEN IN DECEMBER

De laatste maand van het Westerse jaar 2014 wordt uitgeluid met een kleurrijk palet van religieuze en culturele feest- en gedenkdagen.

2013

KLEURRIJKE FEESTEN IN JANUARI

De eerste maand is in het westerse jaar 2013 een royale feest- en gedenkmaand

KLEURRIJKE FEESTEN IN FEBRUARI

De tweede maand van onze westerse jaartelling was vorig jaar een bescheiden maand. Door het heen en weer schuiven van veel feest- en gedenkdagen is het jaar een royalere maand.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MAART

In maart lichten dit jaar religieuze, levensbeschouwelijke en ook internationale dagen als een kleurrijke regenboog op. Meerdere dagen zijn belangrijk voor de beleving van onze democratische samenleving en voor de wereld waarin we leven.

KLEURRIJKE FEESTEN IN APRIL

De maand april vouwt dit jaar een waaier van nationale en religieuze feest- en gedenkdagen voor ons open. Op de laatste dag van deze maand wordt Koninginnedag in ons kleurrijke land multicultureel gevierd.

KLEURRIJKE FEESTEN IN MEI

In deze maand herdenken we oorlogsslachtoffers en staan stil bij leven in vrijheid vandaag de dag. Ook worden meerdere verschillende geloofsdagen herdacht of gevierd.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JUNI

De maand juni is dit jaar een bescheiden feest- en gedenkmaand in ons kleurrijke Nederland.

KLEURRIJKE FEESTEN IN JULI

Veel religieuze feest- en gedenkdagen volgen de maanstand waardoor ze elk jaar vooruit of heen en weer schuiven. Daardoor vallen bijzondere feest- en gedenkdagen dit jaar in dezelfde maand.

KLEURRIJKE FEESTEN IN AUGUSTUS

In kleurrijk Nederland is deze maand een bescheiden feest- en gedenkmaand. Meerdere dagen van inkeer en bezinning worden beleefd.

KLEURRIJKE FEESTEN IN SEPTEMBER

Het is voor de vrede en het welzijn van velen belangrijk dat we elkaar wederzijds respecteren. En dat we ruimte geven aan dat wat betekenis en zin geeft aan het leven van mensen. In deze maand vouwt zich een kleurrijk palet van feest- en gedenkdagen open.

KLEURRIJKE FEESTEN IN OKTOBER

Verschillende godsdiensten volgen niet de westerse zonnekalender, maar de maankalender en maanstanden waardoor hun feesten naar voren of heen en weer schuiven. Oktober is dit jaar een royale kleurrijke maand.

KLEURRIJKE FEESTEN IN NOVEMBER

In deze maand vallen veel religieuze feestdagen en ook enkele gedenkdagen. Zo hangt in meerdere huizen naast de Westerse kalender ook een Joodse, Hindoestaanse of Islamitische kalender.

KLEURRIJKE FEESTEN IN DECEMBER

De laatste maand van het Westerse jaar 2013 wordt uitgeluid meteen kleurrijk palet van diverse religieuze en culturele feest- en gedenkdagen.