KLEURRIJKE FEESTEN EN GEDENDAGEN IN DECEMBER JANUARI 2017

In kleurrijk Nederland vieren en herdenken ook in 2017, inwoners vanuit hun geloof en culturele eigenheid geloofsfeesten en andere bijzondere dagen. Het Westen baseert zich namelijk op het ‘zonnejaar’, wat 365 dagen heeft. Andere godsdiensten en levensbeschouwingen volgen het ‘maanjaar’, wat door de cyclus van de maan zo'n 12 dagen korter is. Hierdoor schuiven elk jaar de Islamitische en Hindoestaanse feesten vooruit. En door de maanstanden schuiven de Joodse, Boeddhistische en enkele Christelijke feesten iets vooruit of achteruit. Er zijn ook meerdere jaartellingen omdat iedere godsdienst zich baseert op een eigen ontstaansjaar