KLEURRIJKE FEESTEN IN JANUARI 2019

In kleurrijk Nederland vieren en herdenken ook in 2019, inwoners vanuit hun geloof en culturele eigenheid geloofsfeesten en gedenkdagen. Het Westen baseert zich op het ‘zonnejaar’, wat 365 dagen heeft. Andere godsdiensten en levensbeschouwingen volgen het ‘maanjaar’, wat door de cyclus van de maan zo'n 12 dagen korter is. Hierdoor schuiven elk jaar de Islamitische en Hindoestaanse feesten vooruit. En door de maanstanden schuiven de Joodse, Boeddhistische en enkele Christelijke feesten iets vooruit of achteruit. Er zijn ook meerdere jaartellingen omdat iedere godsdienst zich baseert op een eigen ontstaansjaar.

Ds. Corry Nicolay werkt vanaf 1980 samen met mensen uit andere godsdiensten. Zij gebruikt voor dit overzicht de Feest- en Gedenkdagenkalender Fryslân 2019, de ‘Wereld Feesten Almanak

  • en haar eigen ervaring. ( www.kleurrijkgeloven.nl - corrynicolay@hetnet.nl)