KLEURRIJKE FEESTEN IN MEI 2014

In deze maand herdenken we oorlogsslachtoffers en staan stil bij leven in vrijheid vandaag de dag. Ook worden verschillende geloofs- en cultuurdagen herdacht of gevierd.

Corry Nicolay is predikant, werkt vanaf 1980 samen met mensen uit andere godsdiensten en gebruikt voor dit overzicht de Feest- en Gedenkdagenkalender Fryslân 2014, de Wereld Feesten Almanak 2014 en haar eigen ervaring. ( www.kleurrijkgeloven.nl - corrynicolay@hetnet.nl)