KLEURRIJKE FEESTEN IN MEI 2015

In deze maand herdenken we de oorlogsslachtoffers en staan stil bij het leven in vrijheid vandaag de dag. Ook worden verschillende geloofs- en cultuurdagen herdacht of gevierd.

Corry Nicolay is PKN predikant Interreligieuze Communicatie. Ze werkt vanaf 1980 samen met mensen uit andere godsdiensten en gebruikt voor dit overzicht de Feest- en Gedenkdagenkalender Fryslân 2015, de Wereld Feesten Almanak 2015 en haar eigen ervaring. ( www.kleurrijkgeloven.nl - corrynicolay@hetnet.nl)