KLEURRIJKE FEESTEN IN MEI 2016

In deze maand herdenken we de oorlogsslachtoffers en staan stil bij het leven in vrijheid vandaag de dag. Ook worden verschillende geloofs- en cultuurdagen herdacht of gevierd.