KLEURRIJKE FEESTEN EN GEDENDAGEN IN MEI 2017

We herdenken oorlogsslachtoffers en staan stil bij het leven in vrijheid vandaag de dag. Die vrijheid geldt in onze democratie ook voor godsdienst, levensbeschouwing en cultuur.