KLEURRIJKE FEESTEN IN JULI 2018

Belangrijk is ruimte in onze samenleving voor dat wat betekenis en zin geeft aan het leven van mensen.
Dit komt de onderlinge vrede en het welzijn van onze kleurrijke bevolking ten goede.

Ds. Corry Nicolay werkt vanaf 1980 samen met mensen uit andere godsdiensten. Zij gebruikt voor dit overzicht de Feest- en Gedenkdagenkalender Fryslân 2018, de ‘Wereld Feesten Almanak 2018’ en haar eigen ervaring. ( www.kleurrijkgeloven.nl - corrynicolay@hetnet.nl)