KLEURRIJKE FEESTEN EN GEDENDAGEN IN AUGUSTUS 2017

Ruimte voor wat betekenis en zin geeft aan het leven van men≠en, is belangrijk voor de onderlinge vrede en het welzijn van onze kleurrijke bevolking.