KLEURRIJKE FEESTEN IN OKTOBER 2014

Dit jaar is oktober een royale feest- en gedenkmaand. Gelovigen staan vanuit hun eigen godsdienst stil bij een belangrijk feest. Aan het begin van de maand zijn gedenkdagen die velen van ons aanspreken.

Corry Nicolay is predikant, werkt vanaf 1980 samen met mensen uit andere godsdiensten en gebruikt voor dit overzicht de Feest- en Gedenkdagenkalender Fryslân 2014, de Wereld Feesten Almanak 2014 en haar eigen ervaring. ( www.kleurrijkgeloven.nl - corrynicolay@hetnet.nl)