KLEURRIJKE FEESTEN IN NOVEMBER 2015

Deze maand een kleurrijk palet van religieuze feestdagen en enkele gedenkdagen. In meerdere huizen hangt naast de Westerse kalender ook een Joodse, Hindoestaanse of Islamitische kalender die het maanjaar of de maanstanden volgt.

Corry Nicolay is PKN predikant Interreligieuze Communicatie. Ze werkt vanaf 1980 samen met mensen uit andere godsdiensten en gebruikt voor dit overzicht de Feest- en Gedenkdagenkalender Fryslân 2015, de Wereld Feesten Almanak 2015 en haar eigen ervaring. ( www.kleurrijkgeloven.nl - corrynicolay@hetnet.nl)