Nederlanders enthousiast naar de Kirchentag.

De Nederlandstalige aanmeldingsfolders zijn haast allemaal op. Groepen en deelnemers, overal uit Nederland, kijken uit naar de 31e Kirchentag die van 6 t/m 10 juni in Keulen wordt gehouden. Ook zijn er twee bijzondere eregasten uit Baarn.

Eens in de twee jaar krijgt de ‘Evangelische Kirche’ (Lutherse Kerk) in Duitsland met de Kirchentag ruim 100.000 mensen in beweging. Straks in Keulen zijn ze allemaal welkom: jongeren (ruim 40 %) en volwassenen, mensen midden in of aan de rand van de kerk. Vijf dagen zijn ze op heel veel verschillende manieren bezig met het motto uit het Bijbelboek Hebreeën H. 4: 12, waar over de kracht van Gods woord wordt verteld hoe het ‘levendig en krachtig en scherper’ (lebendig und kräftig und schärfer’) is. Samen met mensen uit meerdere godsdiensten en op maatschappelijk en politiek niveau wordt het motto opengevouwen.

De belangstelling in Nederland groeit. In veel kerkbladen is over de Kirchentag verteld en is het logo uitgelegd. Wij mensen, zijn door onze Schepper gemaakt om net als een vis vrijuit te bewegen op aarde, wij kunnen als een visser kunnen worden wanneer anderen in onze gemeenschap merken wat wij belangrijk vinden in het leven. Want Gods Woord is levendig, geeft kracht en daagt je uit tot goede keuzen die goed voor de anderen zijn en voor jezelf.

Nederlanders enthousiasme
De Nederlandstalige folder is ruim verspreidt, bijvoorbeeld in het blad Areopagus van het ‘Centrum voor kerk, cultuur en samenleving’ in Waterland, Zuiderwolde. De ‘Wittstock werkgroep Rheden’ onderhoudt al 17 jaar contact met hun partnergemeente in Wittstock. Gemeenteleden, waaronder een catechese groep gaan op vrijdag deelnemen. In Utrecht en Almere proberen predikanten een groep deelnemers bij elkaar te krijgen. Ook Haagse dominees hebben het plan opgevat om in juni een bus naar Keulen te laten reizen om met ‘Christelijke Hagenaars de Kirchentag te bezoeken’.
Uit Raalte kwam de vraag van Scouting Nederland of ook de Duitse Scouting organisatie bij de Kirchentag is betrokken. Want er is voor de jeugd een geweldig jeugdkamp aan de oever van de Rijn bij de brug naar de Domkerk, vlak bij de Messehallen.
Adolf Bessembinders gaf door dat de CNV Kostersbond al 12 jaar meewerkt de Kirchentag in samen werking met de BEK, de Bond van Europese Kosters.

Meerdere koren, groepen en inleiders werken mee aan forums en andere activiteiten. De Tweetalige Kerkdienst (Nederlands/Duits) over 'Nachbarn im Glaube - Buren in geloof' groeit uit tot iets moois. Samen met Meinderd de Vries (pastor van de Nederlandstalige Gemeente Keulen-Bonn) leidt ik deze dienstm waaraan ook het Koor van de Prot. Gemeente Geleen o.l.v. Ria van Mourik meewerkt.

In Keulen zijn twee bijzonder eregasten. Meer dan 15 keer heeft dhr. Wil de Kruijff (81 jaar) uit Baarn de treinreis voor Nederlandse deelnemers georganiseerd. Hij werkt de persoonlijke reiswensen uit en ieder kan met korting reizen. De Kirchentag ontvangt hem en zijn vrouw dit jaar graag als eregasten.

U en jij kunnen zich nog altijd aanmelden, alleen er kan nu geen bemiddeling meer worden gegeven voor overnachting. Pak deze kans en vier in Keulen het feest van de Kirchentag mee.

Ds. Corry Nicolay is namens de PKN lid van de Internationale Commissie. Leeuwarderstraatweg 220, 869 AC Nieuwebrug, tel : 0513-632973, Mail : corrynicolay@hetnet.nl.

Voor rechtstreekse vragan: Sarah Schad, Service Internationale Deelname Telefon: +49 221 37980-216, Mail: :s.schad@kirchentag.de

Algemene informatie: www.kirchentag.de