Beademen met Geest.

Iemand die zelf veel ziekte en verdriet aan den lijve ervaart,
gaf mij woorden die eigenlijk voor iedereen belangrijk zijn.
Maar wanneer je eigen leven ingrijpend verandert
door wat jezelf of je naaste partner, je familie meemaakt,
kan de diepe betekenis ervan nog beter tot je doordringen.

Macht van het goede, zachte liefde,
Die mijn gevoel steeds weer trekt omhoog.
Eeuwig licht, waarvan
zelfs in 't meest verdwaalde hart
een straaltje binnenvalt
U, Die tranen ziet en zuchten hoort,
Beadem mij met Uw Geest
til mij op, zodat we samen gaan ...

Woorden om niet alleen te lezen en te horen,
maar ook in je binnenkamer te voelen.