De Parel van King en Dalai Lama
Onze samenleving is al eeuwen lang een smeltkroes van volkeren en culturen.
Mensen met verschillende religieuze overtuigingen en levensbeschouwingen leven samen.
Vluchtelingen en migranten uit de hele wereld hebben hier hun toevlucht gevonden
en zijn als burgers verbonden geraakt met hen die hier al eerder woonden.
Deze veelkleurigheid vormt een grootste uitdaging van de jeugd in Nederland.

Tijdens een openbare les heb ik een parel in mijn hand. Met de leerlingen vlieg ik over de Himalaya naar Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Op 3450 meter hoogte staan de kloosters van de Dalai Lama. Meerdere leeringen voelen zich aangetrokken door het Boeddhisme. Ik vertel over onze jonge gids die een overtuigd Lama-Boeddhist is. Hij merkt dat we openstaan voor zijn kennis en beleving. In de buurt van de Chinese soldaten is hij verplicht alleen over cultuur te spreken, maar wanneer deze controlerende oren even weg zijn vertelt hij zijn echte verhalen. De Dalai Lama inspireert hem om te geloven in vrede en universele verantwoordelijkheid. Ook al mag hij in Tibet zijn overtuiging niet openlijk beleven, ook al mogen zijn kinderen niet meer naar een Tibetaanse school, hij wil dat de vrede in zijn hart blijft wonen en zijn gevoel blijft voeden. Hij wil niet wegglijden in het haten, want dat verhardt zijn hart en dan kan hij wegglijden in gewelddadig handelen. Met stralende ogen vertelt hij wat de Dalai Lama zegt: 'Ondersteun de vrede en geweldloosheid. De wereld heeft meer dan ooit vrede nodig en dat is ons aller verantwoordelijkheid. We moeten niet enkel aan onszelf denken, maar meer nog aan onze kinderen, aan de mensen die na ons leven. Welke wereld laten wij hen na?'
's Nachts glimmen aan de prachtige open hemel de sterren als parels, net als de ogen van onze gids als hij over de Dalai Lama vertelt. Hij doet me denken aan die andere geweldloze vredesactivist, Marten Luther King. Zijn gevleugelde uitspraak is: 'Bij de houding van geweldloosheid horen geen wraak en haatgevoelens. Wel hoort er het democratische recht van protest en zonodig burgerlijke ongehoorzaamheid bij, maar ook dit gebeurt geweldloos'. De leerlingen weten dat hij jong is doodgeschoten, in 1968 is op 39 jarige leeftijd. Met een knipoog naar de parels van sterren in de open lucht denk ik aan de kracht die ontstaat wanneer je gelooft in de droom van vrede en rechtvaardigheid, wanneer mensen dat samen delen, wanneer mensen er samen voor staan en voor gaan. Vanuit die droom zijn mensen, zo verschillend als ze zijn, in staat samen te werken, samen te mediteren en te bidden, samen te vechten, samen het onrecht zichtbaar te maken, samen op te komen voor vrijheid en gerechtigheid.
Gelukkig leeft de droom van Marten Luther King en van de Dalai Lama ook in Nederland. De droom dat de politiek en wetgeving, dat mensen vanuit hun godsdienst en levensbeschouwing zullen leven en handelen naar hun credo: 'Wij beschouwen de waarheid als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk geschapen zijn'.
Deze parel is voor ons allemaal en straalt ineens als de zon er op schijnt. Dan barst de discussie los terwijl de parel heel zorgvuldig van hand naar hand gaat.

Parelgroet van Corry Nicolay, predikant kleurrijke communicatie.