ZEVEN SCHEPPENDE MOMENTEN.
In de moskee te Zaandam vertel ik aan imams vanuit de Bijbel over zeven scheppende momenten.

Door de blijvende aanwezigheid van de Islam in Nederland komen niet alleen de moskeeen, maar ook de kerken en gelovigen in een nieuwe situatie. Ik ben gevraagd voor de imams een korte werkbare Christelijke lijn uit te zetten. De Bijbel vertelt over het Scheppend handelen van God, tot heil en zegen van mens en aarde. In navolging daarvan noem ik 7 scheppende momenten: enkele voor de kerk en enkele voor gezamenlijke inzet van kerk en moskee in Nederland, wat naar mijn mening tot heil en zegen van heel de samenleving is.

1. Creeer helderheid en herschep de aloude basisnaam: Christen.
Door het contact met Moslims ben ik mij Christen gaan noemen. Dat is helder voor niet en anders-gelovigen. Ze begrijpen vaak niets van het christelijke oerwoud van richtingen. Desgevraagd kunnen we uitleggen: protestant, katholiek of een andere richting.

2. Evangelisatie: het Evangelie leven.
Tijdens een dialoog is mij geopenbaard hoe belangrijk het is om te getuigen van je geloof, zonder de ander te willen overtuigen. Leren mensen in kerken de houding van dialoog, van openheid en begrip naar de ander? Hier ligt een evangelisatietaak van kerken naar hun eigen achterbannen. Onze manier van leven en van kerk-zijn is een eerste getuigenis. Ook in het contact met Moslims merk ik: als in een spiegel kom je jezelf in de ander tegen. (1 Corinthe 13)

3. Zending: gezondene zijn.
De houding van dialoog kent geen gelijkheidsdrang. Zending is niet meer ten eerste de opdracht de ander te bekeren. Hoe dan wel? In Nederland heeft de kerk de autonome positie in de politiek en samenleving verloren. In Nederland merken de moslims dat dit ook voor de moskee geldt, terwijl in het thuisland de Islam vaak wel die autonome heeft in politiek en samenleving. Een uitnodigende scheppingsdaad voor kerken is: bondgenoot van moslims zijn met inzet voor kerk, moskee en geloof in onze geseculariseerde samenleving. Het onderscheid in het belijden rond Jezus mag in Jezus' naam niet zonder meer tot scheiding tussen mensen en tussen groepen mensen leiden. We kunnen een zijn als gelovigen, zonder het helemaal eens in het geloof te zijn.

4. De centrale levensrichtlijn in de bijbel:
De ander behandelen zoals je ook zelf behandeld wilt worden. (Lc. 6: 31 en Mt. 7: 12) Dus instaan voor elkaar. In onze democratie hebben moslims ook recht op gebedshuizen en vrij zijn met godsdienstige feesten. Ook dat er multi-religieuze ruimten zijn in bijv. ziekenhuis, zorgcentrum en buurtcentrum en multi-religieuze jongerencentra. Een schone taak voor kerk, moskee en overheid.

5. Pastoraat:
Steeds vaker bloeit liefde op tussen jongeren die leven uit verschillende geloofsbronnen en culturen. Hoe staan kerk en moskee tegenover kleurrijke relaties, ontvangen ze de zegen? Ik denk bv. aan 'huwelijkslessen': omgaan met verschillende culturele gewoonten, voorkomen dat te veel wordt verzwegen en afgezoend, waardoor een relatie/huwelijk kan stuk lopen. En wanneer de jonge mensen na de geboorte van een kind vragen om een gezamenlijk geloofsritueel, de zegen voor hun kind? In het boekje 'Zegen toch onze kinderen' vertellen 'kleurrijke' ouders hierover. Mensen moeten worden toegerust voor deze nieuwe mogelijkheden voor pastoraat in kerk en moskee.

6. Catechese, theologische vorming, godsdienstlessen.
Welk beeld dragen kerken uit van zichzelf en van moslims? Hoe worden catechese en kerkelijke cursussen ingevuld? Tijdens spreekbeurten en kerkdiensten ontmoet ik nog regelmatig angst voor de Islam en haar aanhangers. Na een eerlijk pleidooi met veel voorbeelden kunnen mensen voelen dat angst eigenlijk een slechte raadgever is en alles rond moslims en de islam in een negatief licht zet. Dat is niet eerlijk en past niet bij de houding van geloof in God. Gelukkig ervaren veel jongeren dit anders, omdat ze samen opgroeien, naar school gaan en vertrouwd met elkaar raken. Ook hier een schone taak voor gelovigen en gezamenlijk voor kerk en moskee.

7. Zegen.
Na de scheppende handelingen zegent God de mensen en rust de zevende dag. Kerk en moskee staan voor een belangrijke taak: werken aan een toekomst voor alle door God geschapen mensen die in Nederland samenleven. Al die kinderen van Abraham: profeet in de Islam en aartsvader in het Joden- en Christendom. In Bijbel (Gen. 12 en Gal. 2) en Koran (Sura 37) staat dat de kinderen van Abraham vallen onder de zegen van God/Allah. Daarom hoop en bid ik dat we in kerk en moskee beseffen dat we ieder en ook samen mogen leven vanuit de hulp en inspiratie van onze Schepper.

Moge God ons zegenen en met ons gaan in Vrede. Salam Alaykum.
Corry Nicolay, PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)