Lezen over Ibrahiem en Abraham.
Moslims en christenen. Best nieuwsgierig is iedereen naar de verhalen uit Bijbel en Koran
over Maria/Marjam en Jezus/Isa. Verbaasd reageert de gespreksgroep.

Tijdens een gespreksgroep lees ik het verhaal over de geboorte van Mozes in de Bijbel en Moesa in de Koran. Het boek wat eigenlijk voor kinderen is geschreven, leent zich prima voor het lezen met volwassenen. Verbaasd wordt gereageerd op de gelijke strekking van de verhalen over Moesa/Mozes.
Best nieuwsgierig is iedereen naar de verhalen uit Bijbel en Koran over Maria/Marjam en Jezus/Isa. De avond is meer dan voorbij wanneer we ook nog over Jezus/Isa en zijn discipelen hebben gelezen. Unaniem is de waardering over het boek van dr. Francien van Overbeeke-Rippen, die onderwijskundige en theologe is.

Het boek 'Ibrahiem en Abraham, Koran en Bijbel voor kinderen', gaat ervan uit dat je elkaar moet leren kennen om goed met elkaar te kunnen samenleven. Het gaat over mensen en onderwerpen die in de Bijbel en Koran voorkomen en de verhalen zijn toegankelijke gemaakt. Verhalen over de eerste mensen, Abraham, IsmaŽl en Izašk, Jozef en Jacob, Mozes en Ašron, over God en afgod, over richters, rechters en koningen, over ballingschap, over Johannes en Maria, over Jezus en Mohammed. De namen uit de Bijbel en Koran worden boven elk hoofdstuk in het Nederlands en het Arabisch geschreven. Bij elk verhaal staan tekstverwijzigingen naar Bijbel en Koran. Aangegeven wordt waar uit de Bijbel en de Koran wordt 'geciteerd'. De koranverzen staan cursief weergegeven. In het verhaal over Jezus en zijn discipelen komen de overeenkomsten en verschillen duidelijk naar voren. In de Koran staat: 'de Joden hebben de Masieh (Messias) niet gekruisigd, maar Allah (=God) heeft Jezus tot zich genomen.' Want Allah staat niet toe dat zo'n belangrijke profeet als Isa/Jezus wordt gedood door mensen, staat in het heilige boek van de Moslims.

Het boek past in deze tijd, waarin mensen uit de drie Abrahamitische geloven, joden, christenen en moslims, elkaar in onze samenleving steeds vaker tegenkomen. Jongeren en volwassenen met verschillende geloven ontmoeten elkaar op school, in de buurt, bij de sportclub en op hun werk. Op school en op het werk is ook vaker aandacht voor feesten uit verschillende geloven en culturele tradities.

Achter in het boek staan twee verwerkingsvormen en voor scholen, lessenseries over het verhaal van Noach en het verhaal van Jozef. Ook elementen als jaloezie, vriendschap en teleurstelling komen aan bod. Het mij niet verbazen wanneer u, lezend in dit boek, net zo verrast en enthousiast reageert als de mensen van de gespreksgroep.

Corry Nicolay, PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)