Internationale Vrouwendag 2017
De Internationale Vrouwendag krijgt in onze veelkleurige samenleving nieuwe boeiende accenten.

Op 8 maart 1908 vond in Chicago eerste staking door vrouwen plaats. De textielarbeidsters demonstreerden tegen de 12-urige werkdag, lage lonen en slechte werkomstandigheden. De staking wordt beroemd door de poetisch verwoorde eis van de vrouwen: "Brood en rozen" en was het prille begin van de strijd voor vrouwenemancipatie en tegen vrouwendiscriminatie. In 1917 brak op 8 maart opnieuw een staking uit vanwege de slechte arbeidsomstandigheden in de textielindustrie, nu in het Russische Sint-Petersburg. Mede als gevolg hiervan verkoos het Internationale Vrouwensecretariaat 8 maart definitief tot datum van de Internationale Vrouwendag, met ook aandacht voor economische zelfstandigheid en seksueel geweld.

Overal ter wereld vieren vrouwen uit verschillende culturen deze dag samen in onderlinge verbondenheid. In Nepal en India gaan vrouwen in grote colonnes de straat op met dezelfde kleur kleren aan. Hun oproep luidt: "Iedereen heeft recht op onderwijs, meisjes en jongens, ook arme kinderen en vrouwen". Zo staat op de muur van meerdere scholen in arme berggebieden van Nepal: "Whenn the mother is educated, the whole familie is educated". (Wanneer de moeder zich ontwikkelt, ontwikkeld de hele familie zich) Toen rond 2000 de Milenniumdoelen werden vastgesteld, was het tweede doel: "Het bereiken van een universele basiseducatie - in 2015 volgen alle kinderen, jongens en meisjes, volledig basisonderwijs". Dat is niet gelukt. Maar daardoor was het wel gemakkelijker financiele steun voor scholenbouw te krijgen, waardoor meer kinderen basisonderwijs volgen.

Vrouwendag heeft ook dit jaar in Nederland kleurrijke accenten nu ook groepen mensen uit radicale Oosterse culturen in Nederland verblijven. De omgangsregels naar meisjes en vrouwen zijn opnieuw actueel. Want in Nederland is het dragen van open en korte kleding volledig geaccepteerd. Dit kan en mag geen reden zijn om meisjes en vrouwen te belagen en onzedelijk te betasten. Verkrachting is hier strafbaar! Eigenlijk roept Vrouwendag op om in onze samenleving duidelijk aan de nieuwkomers te vertellen dat open en korte vrouwenkleding geen uitnodiging is voor betasting en seks. En dat lesbiennes, homo's en hetero's onbelemmerd kunnen leven en relaties aangaan. Zij die dat willen kunnen ook trouwen. Dus ook het belagen van lesbiennes en homo's is strafbaar! Laat over beide kwesties vanuit de politiek en politie geen enkel misverstand bestaan.

Tijdens kleurrijke vrouwenfeesten zal ook dit jaar op of rond 8 maart de Internationale Vrouwendag worden gevierd vanuit verbondenheid met vrouwen en meisjes wereld wijd. Volop zal worden gedanst op muziek uit o.a. Egypte, Turkije, Nederland, Syrie en Marokko. In grote cirkels kunnen we hand in hand elkaars rijdansen leren en ook het westerse duo dansen. Er is dan een goede beleving van eenheid tussen de vrouwen, zo verschillend als ze gekleed zijn, ook samen met lesbiennes. Al deze inwoonsters van Nederland merken dat in onze democratie de verschillen er mogen zijn, er bij horen, wederzijds worden gerespecteerd en samen een kleurrijk geheel vormen.

Corry Nicolay, PKN predikant Kleurrijke Communicatie en adviseur van "Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen".
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)