De heiliging van het leven.
De Internationale Vrouwendag krijgt in onze veelkleurige samenleving nieuwe boeiende accenten. Christenen, Joden en Moslims.
Door de maanstand overlappen het christelijke Paasfeest en het Joodse Pesach elkaar.
Ruim 2 maanden vasten Moslims tijdens de maand Ramadan.
Alle drie herdenken en vieren ze de heiliging van het leven.

Het gebeurt niet vaak dat het Joodse Pesach en het Christelijke Pasen elkaar overlappen. Het nodigt uit om daar iets mee te doen.

Joden herdenken met Pesach hun bevrijding en uittocht uit slavernij in Egypte. Zij doen dit met Seder, een maaltijd vol symbolen die de band tussen G'd (Hebreeuws JHWH) en het volk Israel uitbeelden. Pesach duurt 8 dagen, van sjabbat t/m sjabbat. Pesach wordt beleeft als de geboortedag van het Joodse volk en de dag van verkondiging van vrijheid, van God ontvangen. Op een andere manier staat de vrijheid ook centraal bij het Christelijke Paasfeest. Niet de dood, maar het leven overwint. Wanneer op Goede Vrijdag met de dood van Jezus al het hoopvolle van zijn leven voorbij lijkt te zijn, blijkt met Pasen dat de God van het leven sterker is dan de dood. De opstanding van Jezus geeft hoop en vertrouwen tijdens het leven op aarde en het voortleven na ons heengaan.
Moslims herdenken tijdens de Ramadan en het Offerfeest de heiliging van het leven. Abraham mag van God (Arabisch Allah) zijn zoon Ismael niet offeren. Het leven is gegeven om te beschermen en niet om te doden. Rein vlees wordt ritueel geslacht en onderling eerlijk verdeeld. Vanuit alle werelddelen trekken miljoenen Moslims voor bedevaart naar Mekka. Zij zijn gelijk gekleed vanuit het besef dat voor God ieder mens even kostbaar is.

Alle drie Godsdiensten herdenken op eigen wijze het kostbare van ieder mensenleven en de heiligheid van het door God geschapen leven. Het leven mag niet door mensen en zeker niet in Gods Naam worden beschadigd en gedood. We leven samen op die ene aarde met de vraag levensruimte aan elkaar te garanderen en zo nodig voor elkaar in willen staan.
Laten aanhangers van de drie godsdiensten dat zien?
Maken zij openbaar in hun woorden en zichtbaar in hun daden, dat er in Nederland een gelijkwaardige plaats is voor iedere godsdienst? Laten de geloofsgemeenschappen, besturen en verenigingen van synagogen, kerken en moskeeen dat merken? Is het hun een zorg hoe anderen in Nederland leven? Wordt tijdens de verschillende vieringen ook gedacht aan gelovigen die op die andere manier Gods Naam vieren? Er liggen unieke mogelijkheden om bij elkaar stil te staan, letterlijk en figuurlijk.
Hierover gaat dit gebed uit de Joodse eredienst.

Gebed om eenheid vanuit verschillen.
Wij staan met ontzag voor U
God van al het geschapene.
Wij dromen van harmonie met elkaar
maar wij zijn kinderen van vele tradities.
Wij zijn erfgenamen van wijsheid
maar ook van misverstanden.
Toch allemaal kinderen van U.
Het is tijd om elkaar ook weer zo te gaan zien.
Moed te krijgen uit de herinneringen
en vertrouwen te hebben op U
Laat ons toch voelen wat we delen met elkaar
en zien, waarin we verschillen.
En laat ons in de verschillen met elkaar
de eenheid zien die U bent, ons aller G'd.

Corry Nicolay is PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)