Vriendenvlees
Moslims en Christenen.
Elk jaar krijgen wij bij het Offerfeest vriendenvlees van mijn lieve vriendin.
Zij is moslima en leeft vanuit de Turks/Nederlandse cultuur.

Bij het Offerfeest vieren de Moslims dat Abrahem moest ontdekken hoe God echt is. Niet je kind willen offeren aan God, want God wil Ismael (bij Christenen Isaaak) niet doden omdat het leven een Godsgeschenk is. Een mens doden is het ergste kwaad wat mensen kunnen doen. Wel mogen mensen rein vlees eten, vlees wat zij ritueel slachten. Dan komt er namelijk amper bloed in het vlees wat gezonder is om te eten.
Elk jaar delen ze het vlees ook met familie en vrienden. Zo krijgen wij elk jaar vriendenvlees. We ervaren dat als de rijkdom van elkaars geloof en cultuur en ervaren de hartverwarmende vriendschap.

Hierover gaat een Oosters Wijsheidsverhaal.
Moela Rasroeddin is een bekende oosterse stripfiguur. Hij is een Islamitische wijze, een hodja die van alles doet en meemaakt. Hij reageert nooit logisch en brengt daardoor levenswijsheid met een lach. Want is wat er gebeurt dom of wijs? En waar gaat het nu eigenlijk over?

Zo is Moela Nasroeddin op een dag bezig,
hij strooit broodkruimels rond zijn huis.
Met vraagtekens in de ogen blijven enkele mensen staan.
Waarom strooit u brood om uw huis, hodja?'
Stralend antwoord hij: 'Om tijgers te verjagen.'
'Maar hodja, er zijn hier toch geen tijgers?'
'Zie je wel, het werkt', antwoord Moela Nasroeddin.
De vraagtekens groeien in de ogen en na een poosje
klinkt schuchter de vraag: 'Het werkt?'
Waarop de hodja zegt: 'Ja, want kijk, het was zo stil
en alleen om mij heen en nu ...'.
Net zo delen de Moslims tijdens hun Offerfeest royaal uit aan familie en vrienden.
Waarom? Om onze onderlinge band te voelen.
En om aan het vriendenvlees te denken wanneer je soms het gevoel hebt:
het is zo stil en alleen om mij heen...

Corry Nicolay is PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)