Joods Sprookje over fluisterende stemmen.
Een Joods sprookje neemt ons mee naar de stress rond geldzorgen en de centrale leefregel
die bekend is in meerdere godsdiensten en levensbeschouwingen.

Een jong volwassene vertelt over de geldzorgen thuis. Ze noemt het geldstress en vindt dat het je verlamt. Je gaat dan bij de dag leven en sluit dromen buiten. Een ander knikt en vertelt dat oude verhalen kunnen helpen die verlamming te doorbreken. Zij kijkt wat argwanend en tegelijk nieuwsgierig. "Luister", zegt hij, en vertelt dit verhaal.

Er leefde eens een vrouw die God diende en altijd haar best deed om Gods wegen te volgen en te begrijpen. Zij las vaak in de Thora-boeken (zo worden de eerste vijf boeken van het OT ook wel genoemd). Hoe meer zij in die Bijbelboeken las en erover leerde, hoe groter werd haar verlangen naar de echte kennis en wijsheid.
Op een dag hoort zij dat er in het land een rabbi woont die elk geheim kent. Zij besluit om alles op te geven en naar deze rabbi te gaan om uit zijn mond de Thorah te leren. Zij vertrekt en gaat van stad naar stad. Hoe verder zij gaat en hoe dichter zij haar doel nadert, hoe groter haar verlangen wordt om de rabbi te ontmoeten. Eindelijk kan zij dan haar kennis echt verrijken. Onderweg slaapt zij in een dorp bij een eenvoudige man.
Zij hoort hem zuchten en vraagt hem waarom hij zo verdrietig kijkt. Hij antwoordt: "Ik heb twee kinderen. Ze zijn bijna 13 jaar (de leeftijd om inzicht te verwerven) en kunnen niet lezen en schrijven. Ik kan geen onderwijzer voor hen betalen om het hen te leren. De gelovige vrouw schudt haar hoofd. Hier kon zij niets aan doen. Ze gaat naar bed en slaapt diep. Ze droomt dat God haar naar dit huis heeft gestuurd om de kinderen te onderwijzen. Dwars door die droom heen fluistert een andere stem: "Onnozele! Je bent op weg gegaan om echte wijsheid en Gods gedachten te bestuderen. Dan blijf je toch niet hier om kinderen te leren lezen en schrijven?" Deze twee stemmen klinken de hele nacht in haar slaap door elkaar heen. Ze strijden met elkaar om gehoord te worden.
De volgende dag staat de gelovige vrouw op en denkt na.
Ze zegt tegen haar gastheer: "Als je het goed vindt wil ik je kinderen gratis lesgeven.". De man is erg gelukkig en kan haast geen woorden vinden om haar te bedan­ken.
De vrome vrouw duwt haar verlangen naar de kennis van die rabbi weg, hoewel ze vlak bij hem is gekomen. Ze laat het lesgeven aan de kinderen voorgaan. Voorlopig is dit haar doel.
Deze daad valt op in de hemel op en wordt erg geprezen. In de hemel wordt gezegd: :"Door dit besluit is zij meesteres geworden van haar wereld. In haar wereld is namelijk plaats voor medemensen". Besloten wordt om elke nacht de profeet Elia naar haar toe te sturen om haar te onderwijzen in de diepste wijsheid en haar de grootste geheimen te onthullen.

"Zoals die vrouw van haar kennis gratis uitdeelde, kunnen wij toch nadenken hoe jij steun (wordt vervolgd)

Corry Nicolay is PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)