Lichtmaand december.
De dag van de mensenrechten valt in de maand december,
waarin ook andere feesten oplichten over het goed samenleven met medemensen,
ongeacht godsdienst en cultuur.

10 december is de internationale dag van de Mensenrechten. Deze dag wordt omgeven door meerdere Lichtfeesten. Het zijn feesten waarbij je denkt: wat kan het dan mooi zijn op aarde.'
In vele 'kleuren' wordt het licht van recht en vrede in december 'aangesto≠ken'.

Stel je voor wanneer al die mensen de oproep tot vrede van de eigen geloof en overtuiging serieus nemen. Stel je voor dat al die mensen de vrede op aarde proberen te leven. Dan zie je voor je, hoe de droom van vrede op aarde., mede vanuit de inspiratie van levens≠overtui≠ging en geloof, door mensen kan worden waar gemaakt. Dan leiden godsdiensten en levens≠overtuigingen Ťcht tot vrede en willen hun aanhangers nooit een aanzet tot genoegdoening, geweld en haat uitdragen.
Wanneer het alleen maar een schone droom is en los staat van het handelen van mensen, dan is het terecht als mensen opmerken dat de wereld er bepaald niet op vooruit gaat met al die geloven en levensbeschouwingen. En dat laat je je toch niet aanleunen? Kom, laat het veelkleurig licht van mensenrechten en vrede royaal oplichten op aarde.

Corry Nicolay is PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)