Innerlijke vrijheid.
Hoe bereik je in onze kleurrijke samenleven bij jezelf en vanuit het geloof innerlijke vrijheid,
zonder dat het leidt tot losbandigheid?
Wijze mensen geven handvatten aan ons door.

Nelsen Mandela zegt na zijn jarenlange ervaring van racisme en kleinering, ook in de gevangenis, dit: 'Ieder mens heeft 5 vrijheden.
 1. De vrijheid te zien en te horen wat hier is. En niet wat hier zou moeten zijn of was of zal zijn.
 2. De vrijheid te zeggen wat men voelt en denkt en niet wat men hoort te zeggen.
 3. De vrijheid te voelen wat men voelt en niet wat men zou moeten voelen.
 4. De vrijheid te vragen om wat men graag wil en niet altijd te wachten op toestemming om te mogen vragen.
 5. De vrijheid risico's voor zichzelf te nemen en niet alleen maar te kiezen voor veiligheid zonder zelf ooit in beweging te komen.
 6. En Loesje zegt hierover: 'Leuk toch dat je vrijheid grenst aan die van anderen'.

  Bidden en mediteren kan volgens een oude levenswijsheid helpen om bij die innerlijke vrede te komen. Bidden en mediteren verandert niet de wereld. bidden en mediteren verandert de mens en geeft innerlijke vrijheid. En vanuit die innerlijke vrijheid verandert de mens de wereld.

  Wanneer ik naar onze kleurrijke multiculturele en multireligieuze samenleving kijk, zijn de waarden van 3 x V belangrijk om bij die innerlijke vrijheid te komen.
  * Veiligheid: daarbij hoort de waarde van respect en het afwijzen van openbare minachting en openbare belediging. Dus niet enkel zeggen wat je denkt. Het recht op vrije meningsuiting', hoe fundamenteel ook, mag nooit een op zich staande ideologie worden. Dan kan het verworden tot het recht op ongelegitimeerde belediging en minachting. Dat kan onze democratie met haar mensenrechten gewoon niet tolereren

  * Veelkleurigheid: Welk democratisch maatschappijbeeld hanteren we? Het multiculturele? Want dat zijn we door de geschiedenis heen geworden: een multiculturele democratie, geworteld in de uitgangspunten van de mensenrechten. Ook in een tolerant land hebben mensen tijd nodig om dit te accepteren en positieve mogelijkheden te herkennen om er samen werk van te kunnen maken. Wanneer we dit niet beseffen hollen we de positieve betekenis van tolerantie uit en laten het begrip ontploffen.

  * Verantwoordelijkheid: In onze multiculturele samenleving leven mensen vanuit vele en verschillende levensovertuigingen en culturen. Daarin liggen veel positieve kansen voor de samenleving. Want we laten ons motiveren en activeren op grond van hoe wij het leven beschouwen, hoe wij betekenis en waarde geven vanuit het geloof aan het leven. Geloof en levensbeschouwing zijn dan niet het doel , maar het middel om kleurrijk en in vrede samen te leven.

  Wat voelt als een droom, kan werkelijkheid worden wanneer we het zaad van die innerlijke vrijheid in ons hart en gevoel zaaien. Ik vind dat Jezus dat ook deed met zijn levenshouding. En ons is beloofd dat we deze mooie zoektocht naar innerlijke vrede nooit op eigen kracht alleen hoeven te doen. God zij dank.

  Corry Nicolay is PKN predikant kleurrijke communicatie.
  (corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)