Vrouwendag met kleurrijke vrouwen
De Internationale Vrouwendag wordt in Nederland steeds vaker Kleurrijk gevierd.
En dat heeft een meerwaarde en positieve uitstraling.
Zo ook in Friesland.

'Wat leuk, echt Fries', zeggen veel vrouwen. Want het vrouwenfeest begint met oranjekoek en suikerbrood, gekregen van de bakkers uit Heerenveen. Daarna volgen schalen met lekkers uit Syrié, Turkije, Bulgarije, Marokko, Algerije en de Nederlandse kaas. We vieren met vrouwen en meisjes afkomstig uit heel de wereld de Internationale Vrouwendag.

'Waarom vieren we de Internationale Vrouwendag?'
Op 8 maart 1910 demonstreerden textielarbeidsters in Chicago tegen de 12-urige werkdag, lage lonen en slechte werkomstandigheden. In 1917 demonstreerden textielarbeidsters uit St. Petersburg en later ook in New York, steeds op 8 maart tegen uitbuiting en voor vrouwenrechten. Daarna werd 8 maart ‘Internationale Vrouwendag’.
Bij de vraag aan de zaal vol vrouwen: 'In welk land wordt de Internationale Vrouwendag gevierd?', gaan een zee van handen omhoog. Dus overal ter wereld en ook in Friesland!

De zaal is vol met ruim 120 feestgansters die al lang bij ons horen of hier zijn geboren en vrouwen die hier onlangs zijn gekomen. Al met al vrouwen uit Turkije, Rusland, Marokko, Algerije, Syrië, Bulgarije, Suriname, Indonesië, Koerdistan, Afrika en Nederland. De mooiste kleren hebben ze aan voor dit feest van verbondenheid en solidariteit met vrouwen wereldwijd. De vrouwen genieten van de sfeer, het zich welkom voelen, vertrouwde muziek en samen dansen. Het is prachtig met DJ NURAN uit Arnhem. De vrouwen van de werkgroep Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen hebben haar muziek uit verschillende landen gestuurd. Steeds noemt ze het land waar de muziek bij hoort en met een glazen trommel die kleurrijk oplicht begeleidt ze de rijdansen, heup- en schouderdansen en zelfs de polonaise.
Ondertussen versiert Fowziya ettelijke met henna vrouwenhanden. Na een half uur intrekken en drogen, wordt de henna afgespoeld en pronken de vrouwen met wondermooie versieringen op hand en arm.

In de zaal worden geen foto´s gemaakt omdat niet iedere vrouw zich daar prettig bij voelt. Wel volop in de hal en andere ruimte. Deze houding hoort bij Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen. Want het is een multiculturele groep vrouwen. De basishouding naar elkaar is wederzijds respect voor en acceptatie van elkaars religie en levensvisie. De vrouwen reageren op elkaar vanuit hun hart en niet alleen vanuit religie, kleur of afkomst. Ze merken dat hierdoor vooroordelen herkenbaar worden en bij elkaar kunnen worden weg genomen. En daardoor kunnen vrouwen beter participeren in de kleurrijke samenleving. En dat gebeurt volop tijdens het Feest der Feesten, ieder is zichzelf en samen genieten we van elkaar.

Corry Nicolay PKN predikant Kleurrijke Communicatie en adviseur van de Werkgroep Kleurrijk Vrouwenwerk Heerenveen.