Een springlevende droom van 50 jaar geleden
Soms overleeft de overtuiging van iemand glansrijk de dood van het lichaam op aarde.
Zo is de droom van Marten Luther King nog springlevend

Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat ds. Martin Luther King jr. werd vermoord in het Amerikaanse Memphis. Tijdens een protestmars in Washington voor zo’n 200.000 mensen, waarvan een derde blanken hield hij zijn legendarische toespraak: ‘I have a dream’. Een droom die nog steeds actueel is.

‘Ik heb een droom dat mensen, zwart en blank, gelijkwaardig worden behandeld.Een droom dat ‘de kleine kinderen van vandaag in een land zullen leven waar ze niet worden beoordeeld op de kleur van hun huid maar op hun karakter’. Een droom dat ‘de woestijnstaat die verzengt in de hitte van ongerechtigheid en onderdrukking, omgevormd zal worden in een oase van vrijheid en gerechtigheid’. Twaalf jaar lang ging Marten Luther King zijn landgenoten voor in de geweldloze strijd voor gelijke rechten voor zwarte en blanke mensen. Er ging zo’n sterke inspiratie van hem uit dat heel de wereld er tot vandaag de dag door werd geraakt.

Hij was ervan overtuigd was dat mensen niet bedoeld zijn om enkel op grond van aangeboren uiterlijkheden beoordeeld en in rangorde gezet te worden. ‘Ik heb een droom’, zei hij, ‘dat op een dag dit land zal verrijzen en zal leven naar de ware betekenis van haar credo: 'Wij beschouwen de waarheid als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk geschapen zijn’.

Net als in de tijd van Marten Luther King, voel je vandaag de dag de spanning die er is tussen de geweldloze en gewelddadige weg naar vrijheid en gerechtigheid. Het geloof in vrijheid en gerechtigheid door oorlog en dus door geweld, wil mensen laten geloven dat de methode van geweldloosheid een zaak is van lafaards en naďevelingen. Dit is een leugen. Voor een houding van geweldloosheid is veel moed en wilskracht nodig. Dit kunnen mensen opbrengen omdat zij geloven in een droom, een visoen van hoe het kan. Zij zien dit al voor zich en dat geeft inspiratie en voedt de moed en wilskracht om er voor te gaan. Want vanuit een gedeelde droom zijn mensen, zo verschillend als ze zijn, in staat samen te werken. .

Als dat gebeurt kunnen jongeren merken dat het bij het zoeken van een stageplaats en solliciteren, niet meer uitmaakt welke achternaam en uiterlijkheden je hebt. Dan wordt het jou niet aangerekend als een geloofsgenoot fundamentalistisch en mensonterend spreekt en handelt. Dan kunnen Joden en Moslims ongestoord hun keppeltje en hoofdbedekking op straat dragen en vrouwen hun hoofd wel of niet bedekken. Dan kunnen geliefden onbevangen samen over straat lopen, hetero, homo en anders geaarde mensen.

In 1968 werd Marten Luther King toen hij 39 jaar was, doodgeschoten. Soms overleeft de overtuiging van iemand glansrijk de dood van het lichaam op aarde. Zo is de droom van Marten Luther King nog springlevend en leeft voort in de wereld, in Nederland, in Friesland. De droom dat politiek en wetgeving, dat mensen vanuit hun godsdienst en levensbeschouwing zullen leven en handelen naar het credo: ‘Wij beschouwen de waarheid als vanzelfsprekend, dat alle mensen gelijk geschapen zijn’.

Corry Nicolay is PKN dominee en zet zich vanaf 1980 in voor het kleurrijk samenleven.