De ander uitnemender achten.
Paulus geeft een mooi en duidelijk levensadvies voor het
samen leven van mensen die verschillend zijn in cultuur en geloof.

De apostel Paulus leefde eerst als Saulus. Zijn houding leek toen op de IS. Wreed en meedogenloos was hij voor mensen die Jezus volgden. Hij liep stuk tegen een muur, moest opnieuw leren zien en ontdekte wat de rijkdom van Jezus is. Als Paulus werd hij een even gedreven volgeling van Jezus niet meer meedogenloos maar wel vol mededogen. Hij ervaarde ook hoe erg het is als anderen neerbuigend en spottend over je overtuiging spreken. Er gaat een kleinerende werking vanuit die vrijwel meteen een verdedigende houding oproept. Een situatie die christenen vandaag de dag niet vreemd moet zijn. Hoe kun je dan reageren? En hoe kunnen christenen uitdragen wie ze als christen zijn? Wanneer ik vanuit deze vragen Filippen­zen 2 lees, zou ik vers 1 t/m 9 als volgt willen verwoor­den:

Als mensen een beroep op u doen
omdat ze weten dat u een christen bent,
als mensen moed putten uit de ervaren liefde,
als mensen zich verbonden met elkaar voelen,
als liefde de oorsprong vindt in de behoefte van de ander,
liefde die gemeenschap wil zoeken en scheppen;
maak mijn blijdschap dan 100 % door
elkaar te waarderen en te accepteren
vanuit de keuze voor daadwerkelijke liefde,
ieder op haar en zijn eigen manier.
Waarbij niet het eerste doel mag zijn
jezelf voorop te willen plaatsen,
er zelf beter van te willen worden.
Door te luisteren, kijken en mee te voelen
wordt de ander volstrekt serieus genomen.
Probeer zelfs vanuit deze levenshouding
de ander voortreffelijker te vinden dan jezelf.
Let daarbij niet alleen op je eigen belangen
maar vooral ook op dat wat voor de ander belangrijk is.
Ik wens dat u deze levenshouding heeft
zoals Jezus Christus die ook had.
Jezus, die Gods aanwezigheid uitstraalde
die Gods gelijkenis was
die dit niet tot eigen eer en glorie gebruikte
maar naast mensen in het leven kwam staan,
de ander spreekrecht gaf en zichtbaar maakte.
Die dit consequent volhield
ook toen het zijn dood betekende.
Die door te leven vanuit God,
met God het leven de dood liet overwinnen.

Corry Nicolay is PKN predikant Kleurrijke communicatie.