Aanbod “Dialoog in kerk en moskee’;een bijzondere Kerkdienst of Viering.

Klik om te vergrotenaanbod aan Kerkenraden en Parochieraden in Friesland,
Raden van Kerken en Oecumenische Werkgroepen
Moskee-Verenigingen

Friesland is ten aanzien van de verscheidenheid van de bevolkingsgroepen nog nooit zo geschakeerd geweest als in de periode waarin wij nu leven. Door de gebeurtenissen van de afgelopen weken, na de moord op Van Gogh, na het bedriegen van Kamerleden, na brandstichting bij moskeeën en kerken, merken we hoe kwetsbaar deze veelkleurigheid nog is, door de uitwerking dit heeft tussen de verschillende etnische groepen mensen die in Nederland en dus ook in Fryslân samenleven.

De neiging bestaat om huiveriger te kijken naar alle moslims, nee eigenlijk naar alle donkere en zwarte mensen. Gevoelens van ongerustheid en angst kunnen hand in hand lopen met het beeld wat mensen van elkaar als gelovige hebben. Bovendien hebben ook in een tolerant land als Nederland, mensen tijd nodig om te wennen aan de veranderde veelkleurige samenleving en dit te accepteren. Het kost tijd om positieve mogelijkheden te herkennen om er samen werk van te kunnen maken. Hoe gaan we om met die veranderingen? Hoe gaan we om met de gevoelens die dit oproept?

Er is met name meer vraag naar kennismaking met moslims en naar informatie over de Islam.
Berichten in de kranten, op televisie en wat mensen denken te weten over de Islam en over Moslims, over Christendom en Kerken spelen hierbij een belangrijke rol.

Het afgelopen jaar hebben dominee Corry Nicolay en imam Mustafa Önlü samen een kerkdienst/viering uitgewerkt waarin zij belangrijke geloofs- en relatie vragen aan bod laten komen. Omdat zij merken dat deze kerkdienst/viering verhelderend en uitnodigend wordt ervaren, zijn zij van harte bereid om deze mogelijkheid ook samen met u te bespreken en te verzorgen. De kerkdienst/viering gaat over: Nu Christenen en Moslims samen leven:
Ruimte geven aan het geloof van de ander.
Waarom? … Hoe ver? ….

In een kerkdienst gaat de dominee voor en is de imam gastvoorganger.
Zij leggen uit hoe zij vanuit hun geloof over elkaar denken en lezen ieder uit hun Heilige Boek: de Bijbel en Koran. Aan de hand van de gelezen teksten stellen zij elkaar vragen, zoals: ‘Wat is belangrijk in jou geloof?, Begrijp je dat mensen op hun hoede zijn, bang zijn voor jou geloof?, Komen Christenen in de Koran voor en Moslims in de Bijbel?, Hoe vertelt de Bijbel over Maria en Jezus en de Koran over Maria, Jezus en Mohammed? Wat vindt jou geloof belangrijk om op een goede manier samen te leven?

Wanneer dergelijke vragen in een kerkdienst aan bod komen, til je op het niveau van liturgie en eredienst, waarin Gods Naam wordt aangeroepen en beleden. Zeker een Evangelisatiedienst, een Zendingsdienst, Jeugddienst en andere bijzondere kerkdienst kan de kans bieden om vanuit het geloof stil te staan bij deze belangrijke vragen uit het dagelijkse samen-leven. Ook tijdens een gebedsbijeenkomst in de moskee kunnen deze belangrijke vragen door ons aan de worden gesteld vanuit de Koran en de Bijbel.

Voor de kerkdienst/viering ligt een concept liturgie klaar. In gezamenlijk overleg met beide voorgangers krijgt de kerkdienst of de gebedsbijeenkomst vorm op een manier die bij uw eigen gemeenschap past.

Mocht u hier meer over willen weten of belangstelling hebben voor deze kerkdienst of gebedsbijeenkomst, dan kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke en kleurrijke groet,
dominee Corry Nicolay, tel. 0513 632973
imam Mustafa Önlü, tel 06 53877943