Enige uitleg ....... Levensloop rituelen en Vieringen
Er groeien vriendschappen tussen mensen, tussen buren, collega’s en jongeren op school, die vanuit verschillende godsdiensten en culturen leven. Tussen jonge mensen bloeit de liefde op. Zij trouwen als kleurrijk stel op het gemeentehuis en vragen om een interreligieuze huwelijksviering. Wanner kinderen worden geboren, vragen zij om een interreligieuze Zegen of ander ritueel.
Dan gaat het om interreligieuze rituelen waarbij uitdrukking kan worden gegeven aan verbondenheid, aan de onderlinge verscheidenheid en daar vanuit aan het gezamenlijke. Bij die verbondenheid tussen mensen vormen het eigen geloof, de eigen levensovertuiging en cultuur, de bron van inspiratie.

Aanbod LEVENSLOOP RITUELEN en LEVENSLOOP - VIERINGEN

Van harte ben ik beschikbaar als predikant voor:
interreligieuze, oecumenische en 'eigen' vieringen >>

Aanbod “Dialoog in kerk en moskee’; een bijzondere Kerkdienst of Viering

Aanbod aan Kerkenraden en Parochieraden,
Raden van Kerken en Oecumenische Werkgroepen
Moskee-Verenigingen >>