Wie is Corry Nicolay:
Geboren in 1948 te Metslawier.
Als onderwijzeres in 1980 gevraagd om taalles aan Turkse vrouwen in Heerenveen te geven.
Door het contact met moslimse vrouwen en mannen, theologie gaan studeren.
Tijdens studie, vier jaar beleidsmedewerkster en coördinatrice van het Minderheden- en Vluchtelingenbeleid bij de gemeente Heerenveen. Afgestudeerd als Doctorandus voor Theologie en Samenleving.
Na theologiestudie eerst Oecumenisch Opbouwwerker in Groningen.
Vervolgens predikant bij de Nederlands Hervormde Kerk
en nu bij de Protestantse Kerk Nederland.
Jarenlang voorzitter van de Raad van Kerken in Friesland.
Mede oprichtster van het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân. Vanuit acht verschillende geloven en levensbeschouwingen werken mensen samen aan de opbouw van de multiculturele samenleving in ‘Kleurrijk Friesland’. Schrijfster van meerdere boeken en artikelen, gespecialiseerd in interculturele communicatie.

Wat doet Corry Nicolay:
Corry Nicolay is door het contact met Moslims theologie gaan studeren en interreligieus predikant geworden, werkt vanaf 1980 samen met mensen uit verschillende godsdiensten en is:

Lees ook het interview met Corry Nicolay in Centraal Weekblad eind 2004

Hoe is Corry bereikbaar:
telefoon: 0513-632973
email:corry@kleurrijkgeloven.nl