Hokjes openen.
Gevoel en beeldvorming beïnvloeden vooral de houding naar moslims.
Mensen van goede wil kunnen zich vaak ongemerkt in hun eigen hokje terugtrekken. En dan?

'Het valt me op dat ik een negatief gevoel bij de islam heb en niet bij het hindoeïsme, boeddhisme, jodendom en andere levensovertuigingen', zegt iemand tijdens een avond over de Islam. 'Dat ligt niet altijd aan de doorsnee moslim, want ik ken genoeg moslims die net zo zijn als ik maar dan met een ander geloof. Het ligt meer aan de aard van Islam zoals ik die beleef. Door alles wat ik lees en op tv zie heb ik het gevoel dat veel moslims wel respect eisen van ons voor hun geloof en hun levenswijze, maar  vervolgens geen respect hebben voor de westerse levenswijze en andere geloven. Daarmee lijkt het of de islam het enige ware geloof is. Het voelt daarmee een beetje alsof de Islam druk op mensen met een ander geloof of levenswijze voorstaat. En dat geeft een vervelend gevoel.'

Omdat veel mensen proberen hun wereld te ordenen in hokjes, is onbegrip voor de islam dan snel een feit. Het vertroebelt al gauw je verhouding met individuele moslims. Daarover gaat een wijsheidsverhaal.

‘Een leraar maakte met 7 leerlingen een ochtendwandeling terwijl de dauw nog over het land lag. De zon brak door en de dauwdruppels schitterden dat een lieve lust was. Bij een grote dauwdruppel stonden ze stil. De leraar zette de leerlingen rondom de druppel zodat de zon erop bleef schijnen en vroeg: ‘Welke kleur heeft de druppel?’
‘Rood’, zei de eerste, ‘oranje’, de tweede, ‘geel’, de derde, ‘groen’, de vierde, ‘blauw’, de vijfde ‘paars’, de zesde. En de zevende zei”’violet’. Omdat ze er allemaal zeker van waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie.

Toen liet de leraar hen enkele keren van plaats verwisselen. Heel langzaam drong het tot de leerlingen door dat zij, ondanks de verschillen van hun waarnemingen, toch allemaal de waarheid hadden gesproken. De leraar sprak: ‘Hoe je de waarheid ziet, hangt af van de plaats die je in het leven inneemt, net zoals jullie een deel van het licht hebben gezien en dat voor de volle waarheid aanzagen. Laat anderen in volle vrijheid hun eigen weg bewandelen, hun eigen plaats innemen en hun eigen deel van het licht waarnemen. Jullie hebben alle waarheden nodig, want samen vormen zij de volle waarheid van licht. Wees daarom niet alleen tolerant, want dat is het dulden van een andere mening, maar wees zelfs blij dat er andere meningen zijn. Je hebt anderen nodig om meer van de waarheid te ontdekken. ‘

Mensen die geloven dat alleen hun geloof waar is, zijn net als die leerlingen voordat ze van plaats wisselden. Dat wisselen en tot inzicht komen heeft veel tijd nodig. In de jaren tot 1950 was het uitgesloten dat een katholiek meisje met een gereformeerde jongen trouwde. Zelfs hervormd en gereformeerd lagen mijlen uit elkaar. Gelukkig zijn we daar wat wijzer in geworden waardoor in dit geval de gelovigen hun hokjes hebben geopend en dichter bij elkaar zijn gekomen. Hopelijk herkennen steeds meer mensen de geloofskleur van de ander als een verrijking bij het nadenken over het eigen geloof. We hoeven dan niet bang te zijn voor verlies van de eigen geloofsidentiteit, maar kunnen juist daardoor de versteviging ervan ervaren door het samen leven met andere gelovigen. Hierdoor kunnen moslims en christenen letterlijk en figuurlijk meer van elkaar gaan houden.

Corry Nicolay is PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)