Enige uitleg .....Kleurrijk samenleven.
In de vorige eeuw is onze samenleving veelkleurig (multicultureel) geworden. Mensen leven niet meer massaal vanuit het Christendom, maar ook vanuit veel andere godsdiensten, levensbeschouwingen en culturen. Elke 2 maanden vertel ik 3 verhalen vanuit ervaringen met en ideeen over onze kleurrijke samenleving. Meerder verhalen zijn gebundeld in de brochure: 'Kleurrijk Samenleven'. (zie 'Kleurrijke boeken en brochures')

Maart 2019: Een toren van Babel..

Ongemerkt kunnen mensen een toren van Babel bouwen. Een toren die veel kan vernielen. >>

Februari 2019: Kleurrijke boekenlegger

Een oude sage vertelt over de kracht van samenspel, de sage komen we ook tegen in Buthan. Daarbij hoort een rijkdom aan levenswijsheden die op een boekenlegger staan. >>

Januari 2019: Kleurrijk op hoge leeftijd .

In een zorgcentrum waaiert de zegen wijd uit naar mensen die wel, niet en verschillend geloven >>

December 2018: ZWARTE PIETEN...

hoe kunnen we omgaan met de Zwarte Pieten discussie zonder tegen elkaar uit gespeeld te worden? >>

November 2018: Een legaal en illegaal kind.

Deze maand is 9 dagen na Sint Maarten de Internationale dag van de Rechten van het Kind. Waar kun je dan aan denken? >>

Oktober 2018: De ander uitnemender achten.

Paulus geeft een mooi en duidelijk levensadvies voor het samen leven van mensen die verschillend zijn in cultuur en geloof >>

September 2018: Gebruik eerst onze oorspronkelijke naam: Christen.

Een anders-gelovige kan verdwalen in het oerwoud van die vele christelijke namen en vraagt dan: 'Ben jij wel of niet een christen?' >>

Augustus 2018: Van verzoening en zondebokken.

In onze veelkleurige samenleving beleven inwoners van Nederland geloofsrituelen om in het leven een pas op de plaats te maken en om schoon schip te maken. In deze greep uit de rituele rijkdom put ik uit ervaringen en gesprekken met 3 vrienden, een imam , pandita en rabbi. >>

Juli 2018: Een springlevende droom van 50 jaar geleden.

Soms overleeft de overtuiging van iemand glansrijk de dood van het lichaam op aarde. Zo is de droom van Marten Luther King nog springlevend >>

Juni 2018: Moslims en christenen.

Na de dood van haar vader wil ze zelf Koran leren lezen in het Arabisch. En dan ook als troost Yâsin lezen. Haar geloofsbeleving raakt mijn geloofsbeleving. >>

Mei 2018: Moslims en christenen.

Het kan soms stevig botsen bij de opvattingen over onderlinge relaties en gewoontes, die ook religieus worden beleefd. Ik kies dan niet voor provocatie, maar wel voor een vriendelijke confrontatie. >>

April 2018: Moslims en christenen.

Door het contact met moslims en andere gelovigen ben ik opnieuw na gaan denken over de vraag aan christenen om zending en evangelisatie uit te dragen. >>

Maart 2018: Kleurrijk samenleven.

De Internationale Vrouwendag wordt in Nederland steeds vaker Kleurrijk gevierd. En dat heeft een meerwaarde en positieve uitstraling. Zo ook in Friesland. >>

Februari 2018: Kleurrijk samenleven..

Hoe bereik je in onze kleurrijke samenleven bij jezelf en vanuit het geloof innerlijke vrijheid, zonder dat het leidt tot losbandigheid? Wijze mensen geven handvatten aan ons door. >>

Januari 2018: Samenleven met Moslims.

Over de 'Djihad van Liefde' vertelt Mohammed El Bachiri zijn nadat zijn vrouw bij een aanslag werd gedood. Zijn verhaal is ontroerend menslievend vanuit zijn geloof, de Islam. Een handreiking voor dit nieuwe jaar. >>

December 2017: Lichtmaand december.

De dag van de mensenrechten valt in de maand december, waarin ook andere feesten oplichten over het goed samenleven met medemensen, ongeacht godsdienst en cultuur. >>

November 2017: Joods Sprookje over fluisterende stemmen..

Een Joods sprookje neemt ons mee naar de stress rond geldzorgen en de centrale leefregel die bekend is in meerdere godsdiensten en levensbeschouwingen. >>

Oktober 2017: KRACHT VAN EIGEN GELOOF INZETTEN.

In deze maand van 500 jaar Reformatie neem ik u mee naar de Kirchentag die juni in Berlijn en ook in Wittenberg was, ter gelegenheid van 500 jaar Reformatie. >>

September 2017: Uit hetzelfde hout.

Kleurrijk samenleven. In de Vredesweek staat centraal dat iedereen iets voor vrede kan doen. Want uiteindelijk zijn we uit hetzelfde hout gesneden. >>

Augustus 2017: Gedragen door gebed.

Moslims en Christenen. Straks gaan de vrouwen naar Mekka, nu bidden we voor hen in de moskee. >>

Juli 2017: Ook mijn naam in het Arabisch.

Moslims en Christenen. Voor het eerst zijn ze in een moskee. Eerst wat schuchter, maar dan vliegen de vragen de imam om de oren. >>

Juni 2017: Vriendenvlees.

Moslims en Christenen. Elk jaar krijgen wij bij het Offerfeest vriendenvlees van mijn lieve vriendin. Zij is moslima en leeft vanuit de Turks/Nederlandse cultuur. >>

Mei 2017: Vrijheid om te zeggen wat je denkt en gelooft.

Kleurrijk samenleven. De vrijheid van meningsuiting is een kostbaar democratisch uitgangspunt in onze samenleving. In deze maand van herdenken en vrijheid vieren licht dat nadrukkelijk op. >>

April 2017: De heiliging van het leven.

Christenen, Joden en Moslims. Door de maanstand overlappen het christelijke Paasfeest en het Joodse Pesach elkaar. Ruim 2 maanden vasten Moslims tijdens de maand Ramadan. Alle drie herdenken en vieren ze de heiliging van het leven. >>

Maart 2017: Internationale Vrouwendag 2017.

Kleurrijk samenleven. De Internationale Vrouwendag krijgt in onze veelkleurige samenleving nieuwe boeiende accenten. >>

Februari 2017: Lezen over Ibrahiem en Abraham.

Moslims en christenen. Best nieuwsgierig is iedereen naar de verhalen uit Bijbel en Koran over Maria/Marjam en Jezus/Isa. Verbaasd reageert de gespreksgroep. >>

Januari 2017: ZEVEN SCHEPPENDE MOMENTEN..

In de moskee te Zaandam vertel ik aan imams vanuit de Bijbel over zeven scheppende momenten. >>

December 2016: Het dagelijkse leven en Gods belofte omarmen elkaar.

Christenen en Moslims. Op de berg Sinaï beleven we als christenen en moslims Gods/Allah's rijkdom. >>

November 2016: DE JAD en LOSLATEN

Joodse wijsheid. In de synagoge reageren hindoes, moslims, christenen en boeddhisten verrast op joodse wijsheden >>

Oktober 2016: De Parel van King en Dalai Lama

Onze samenleving is al eeuwen lang een smeltkroes van volkeren en culturen. Mensen met verschillende religieuze overtuigingen en levensbeschouwingen leven samen. >>

September 2016: Christenen en Moslims

'Vrede is met u', staat deze maand centraal tijdens de Vredesweek. In kerk en moskee klinkt elke kerk- en gebedsdienst 'Gods vrede is met u'en 'Salaam Alaykum' wat hetzelfde betekent. >>

Augustus 2016: Kleurrijk Samenleven.

'Onze kinderen hebben het moeilijker dan wij', zegt een Friezin, een kind van Turkse ouders. Andere vrouwen knikken begrijpend. >>

Juli 2016: Christenen en Moslims

We eten Ashura, wat verwijst naar het verhaal van Noach in de Koran, hetzelfde verhaal staat in de Bijbel.>>

Juni 2016: Christenen en Moslims

Dit jaar valt de Ramadan in juni, een maand van bezinning en vasten voor moslims. Als bestuurslid van de stichting Trioloog (joden, christenen, moslims) ontving ik dit bijzondere lied met toelichting. >>

Mei 2016: Kleurrijk samen leven.

In deze maand herdenken en vieren we het in vrijheid kunnen geloven en samen leven.Adri Bosch schreef jaren geleden een tekst die ik heb bewerkt voor ons kleurrijk samenleven in Nederland.>>

April 2016: Christenen en andere gelovigen.

Samen met een collega uit India verzorg ik een middag voor predikanten over de rijkdom van diversiteit in Nederland. Ds. Packian Samuel vertelt over een ervaring tijdens zijn eerste dag in Nederland.>>

Maart 2016: Waarom ruziemaken, we zijn toch familie?

We kennen alle drie als Jood, Christen en Moslim het verhaal van Abraham en Lot.
Wat kunnen we hiervan afkijken bij het samen leven,
zo verschillend als we qua geloof en cultuur zijn?>>

Februari 2016: DROMEN VAN KANSEN.

Deze maand begint voor christenen de 40-dagen tijd, de Lijdenstijd.
Mijn gedachten gaan naar een bijzondere ontmoeting in de Franse stad Calais. >>

Januari 2016: GELUK = NIET VOOR EIGENBELANG.

Ook in het Boeddhisme wordt uitgelegd hoe we op een vreedzame manier samen kunnen leven, zo verschillend als we zijn door geloof en cultuur. >>

December 2015: Vrije dagen in Kleurrijk Nederland.

Van oudsher is Nederland op overheidsniveau Christelijk georganiseerd.
De laatste tijd duikt vaker de vraag op naar een andere verdeling van de nationale vrije dagen >>

November 2015: Eigen en gezamenlijke identiteit.

In de laatste maand van het kerkelijk jaar de uitnodiging vanuit de eigen menselijke en geloofsidentiteit. >>

Oktober 2015: Hindoes en Christenen: De kracht van geloof.

ijdens de grote aardbeving ben ik in Nepal en maak mee hoe de Hindoes er mee om gaan.
Dit stelt vragen aan mijn eigen christelijke geloof. >>

September 2015: De kleur van je leven.

Wat is de kleur van je leven in kleurrijk Nederland en hoort daarbij het zorg hebben voor elkaar? >>

Augustus 2015: Een bijzondere verjaardag.

In Turkije wordt in veel dorpen geen verjaardag gevierd. De mensen weten vaak niet precies hun geboortedatum. Dat verandert ook in Turkije als je kleinkind in Nederland opgroeit en op haar verjaardag in Turkije bij oma is. >>

Juli 2015: Van Stoepa naar Nirwana.

Wanneer de lama overlijdt maken we een uniek Boeddhistische plechtigheid mee in de aula van het crematorium. >>

Juni 2015: De betekenis van Pasen en Moslims.

Moslims en Christenen. Herkennen Moslims iets van de betekenis van Pasen? >>

Mei 2015: De oorlog is geen verleden tijd..

Voor sommige mensen blijft de oorlog latent aanwezig en kan ineens weer grip op hen krijgen. >>

April 2015: Filosofietje: Dood doet leven.

Regelmatig denk ik terug aan het ‘gesprek’ wat we als moslim en christen na een vreselijk ongeluk voerden. Zonder woorden herkenden we levensparels. >>

Maart 2015: Verschillende gelovigen.

Op 21 maart is de " Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie". Waar kun je dan als Christen aan denken wanneer het Onze Vader wordt gebeden in onze kleurrijke samenleving? >>

Februari 2015: In de sjoel - de vis en de boom.

In het kader van 'De kleur van je leven' zijn we in de sjoel te Leeuwarden. Awram vertelt in de sjoel over de vis en de boom. >>

Januari 2015: Kijken door een plank waar geen gat in is.

Een uitnodigende vraag voor 2015: kunnen godsdienstige, traditionele en culturele verschillen overbrugd kunnen worden zonder ze te ontkennen? >>

December 2014: Herbergzaam

Met Kerst beleven we het verhaal van de kleine Jezus die kon overleven dankzij de vlucht naar en asiel in Egypte. Hoe herbergzaam zijn wij en onze samenleving? >>

November 2014: Christen en moslim - kleurrijke liefde.

De christelijke en islamitische ouders zien vooral zorgen. Hun kinderen zijn blij met het geschenk van liefde en gaan trouwen. Ze dromen van openheid met hun ouders en een fijne trouwviering. >>

Oktober 2014: Kleurrijk en geweldloos samenleven.

De geboortedag van Mahatma Ghandi is door de Verenigde Naties opgedragen aan de boodschap van geweldloosheid en een cultuur van vrede. >>

September 2014: Het evenwicht van de wereld.

In de Vredesmaand twee verhalen over de kracht van diversiteit, omdat dit nodig is voor het evenwicht van de wereld. De verhalen staan in de Thora, Bijbel en Koran, dus kunnen door alle kinderen van Abraham worden gelezen. >>

Augustus 2014: Kleurrijk samenleven.

De bevolking van Nederland en ook de Nederlandse taal is kleurrijk samengesteld.
In onze taal komen o.a. Engelse, Franse en ook Hebreeuwse woorden voor. >>

Juli 2014: moslims en christenen

We kennen alle twee in ons geloof het vasten en vieren daarna een geloofsfeest. Bij christenen is dit het Paasfeest. Bij moslims wordt na het vasten Id-ul-Fitr gevierd, het Suikerfeest van dankbaarheid en onderlinge verbondenheid. >>

Juni 2014: Pinksterfeest en Ramadan.

Christenen vieren deze maand het 3e naamfeest van God en moslims beginnen aan hun vastenperiode. De betekenissen grijpen in elkaar. >>

Mei 2014: Onze niet te meten kracht.

Op 4 en 5 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers en vieren het samen leven in vrijheid. De stem van Nelson Mandela leeft voort in de uitdaging ons bewust te maken van innerlijke kracht. >>

April 2014: Hokjes openen.

Gevoel en beeldvorming beïnvloeden vooral de houding naar moslims. Mensen van goede wil kunnen zich vaak ongemerkt in hun eigen hokje terugtrekken. En dan? >>

Maart 2014: Hoe kleurrijk vrede begint.

Kleurrijk samen leven. Dit vieren we in Friesland elk jaar op 21 maart, de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie. Steeds weer worden mensen verrast door het krachtige positieve signaal wat wordt afgegeven. >>

Februari 2014: Christen en Hindoe.

Tijdens een hindoestaans avondritueel in India ervaar ik herkenning en merk ook de verschillen. In het ritueel herken ik meerdere latere godsdiensten. >>

Januari 2014: Moslims en Christenen.

Wie moeite heeft met de Islam, straalt dat vaak onbewust uit in de houding of manier van reageren op Moslims. Daarom aan het begin van 2014 een uitdaging om in de eigen spiegel te kijken. >>

December 2013: De kleurrijke levenswens.

De Kleurrijke Levenswens voor het bruidspaar,
doet denken aan de betekenis van de internationale dag van de Mensenrechten . >>

November 2013: Jezus en de hel.

Moslims, joden en christenen. Kleurrijk samenleven. De dialoog is in de moskee.
Voor de moskee staat een man met een groot bord: ‘Wie niet in Jezus Christus gelooft gaat naar de hel’. >>

Oktober 2013: Vrouwen op bedevaart naar Mekka.

Moslims en Christenen. Tijdens het Islamitische Offerfeest maken vijf vrouwen het hoogtepunt van hun leven mee.
Zij zijn dan op bedevaart in Mekka. >>

September 2013: Een kleurrijke uitnodiging.

De Vredeswerk daagt ons uit vredesactivist(e) te zijn.
We kunnen ons daarbij laten inspireren door kleurrijke wijsheidsverhalen. >>

Augustus 2013: ‘I have a dream’

50 jaar geleden sprak hij: ‘I have a dream’.
Zijn woorden blijven springlevend en nodigen ons uit gelijkwaardig samen te leven
vanuit ons geloof in die ene God. >>

Juli 2013: Verrast door de Koran.

Moslims en Christenen - Tijdens het sterven van vader kon ze niet zelf uit de Koran lezen.
Een tijd later maak ik bij het feest van de zegening mee, omdat mijn vriendin het nu wel kan.
Ze draagt het Koranlezen en het vasten tijdens de Ramadan op aan haar vader. >>

Juni 2013: De geloofsleer van de Islam.

Regelmatig ontvang ik n.a.v. Red@ctieService de vraag om het geloof van Moslims kort uit te leggen.
Daarom ga ik met enkele olifantsstappen door de islamitische porseleinkast. >>

Mei 2013: Een Parapludienst.

Een Pinkstergedachte met veertjes en een kleurrijke paraplu.
Want God spreekt de taal die ieder begrijpt, de taal van liefde. >>

April 2013: Juweel in de lotus.

In Tibet ontdek ik een aloude boeddhistische kleurrijke belofte. De betekenis van kleuren voelen als levensjuwelen voor ons multireligieuze Nederland >>

Maart 2013: De kracht van vrouwen.

Op Vrouwendag 8 maart denk ik aan de vrouwen in Nepal. Zij wonen in één van de armste ontwikkelingslanden. Waar komt die bijzondere kracht van vrouwen vandaan? >>

Februari 2013: Moeder en dochter, gewoon een leuk stel.

Geloof en Mensenrechten. Feesten van licht en hoop worden samen gedeeld in de maand waarin ook de Internationale Dag van de Mensenrechten valt. >>

Januari 2013: Een kleurrijke zegen.

Christenen en Moslims - Tijdens een kleurrijke Trouwviering voelen de moslim en christen zich beiden aangesproken door de zegen van Sint Patrick. De zegen waaiert kleurrijk uit. >>

December 2012: Geloof en Mensenrechten in onze kleurrijke samenleving.

Geloof en Mensenrechten. Feesten van licht en hoop worden samen gedeeld in de maand waarin ook de Internationale Dag van de Mensenrechten valt. >>

November 2012: De kracht van samen.

Moslims en Christenen. In kerken worden de mensen herdacht die van ons zijn heengegaan.
In de moskee maakte ik het herdenken van onze vriend mee en ervaarde de kracht van samen. >>

Oktober 2012: Dialoog in Kleurrijk Nederland.

Op 2 oktober staan we stil bij de Internationale dag van de Geweldloosheid. Een uitdagend handvat voor de onderlinge geweldloosheid is de WHW-code van Dialoog. >>

September 2012: Naar een nieuw klimaat van vrede.

Kleurrijk Nederland - De Vredesweek is dit jaar van 15 – 23 september. Waar kun je aan denken bij ‘een nieuw klimaat van vrede’ in onze democratische multiculturele en interreligieuze Nederlandse samenleving? >>

Augustus 2012: Kleurrijke liefde

Moslims en Christenen – Kleurrijke liefde. Steeds meer mensen maken mee dat hun zoon of dochter, neef of nicht, iemand uit hun geloofsgemeenschap of een andere bekende gaat samenwonen of trouwen met iemand die moslim is. >>

Juli 2012: Sara wil een hoofddoek.

Moslims en Christenen – Sara kiest er zelf voor kiest om als Moslima een hoofddoek te dragen? Het hangt samen met haar levensgeschiedenis van een vluchtelingenkind in Nederland. Kunnen wij, willen wij samen met haar de vreugde van haar keuze delen? >>

Juni 2012: Een Kleurrijke Pelgrimage.

In Friesland bestaat een kleurrijk pelgrimspad. Al wandelend tussen de Friese weilanden en woonwijken kunnen mensen binnenwippen bij oudere en nieuwe locaties. >>

Mei 2012: Geloven in één God.

In een ziekenhuis bid ik samen met een zieke moslim. Kan dat? Bidden we tot dezelfde God, die met het Pinksterfeest overbruggend en taalrijk door mensen werd herkend en verstaan? >>

April 2012: Levenskunstenaar .

Doorleefde en inspirerende woorden voor de Paasmaand, een tekst voor alle inwoners van onze kleurrijke samenleving >>

Maart 2012: Jezus in de Islam.

Moslims en Christenen kennen beiden Jezus.
Moslims kennen Jezus anders dan Christenen. Daarom een korte inkijk over het hoe en wat Moslims belangrijk vinden van Jezus. >>

Februari 2012: Jezus’ leefregel in kleurrijke levenspraktijk.

Dit jaar begint in februari begint voor Christenen de 40-dagentijd/ lijdenstijd.
Vandaag de dag kunnen we merken dat een belangrijke leefregel van Jezus herkenbaar terug komt bij andere gelovigen. >>

Januari 2012:Abraham en Sara zien.

Leuke reacties krijg ik wanneer in een verjaardagskaart bij een ‘kroonjaar’ een verwijzing naar de leeftijd vanuit de Tenach, Bijbel en Koran staat.
Want Joden, Christenen en Moslims kennen ieder in hun eigen taal deze namen. >>

December 2011: Je geloof mogen beleven.

Tijdens de 33e Kirchentag in Dresden duiken spannende vragen op voor de politiek en kerken. Vragen die horen bij de kleurrijke samenleving in Duitsland en ook bij ons in Nederland.
Vragen die belangrijk zijn voor nu en de komende tijd >>

November 2011: Een spel

Die avond zaten ze bij elkaar. Iemand las uit ene Bijbeltje voor >>

Oktober 2011: Shalom op Vlieland

Oktober 2011: Meerdere mensen noemen hun kinderen Jacob of Jacoba: Joden, Christenen en Moslims ieder in hun eigen taal.
Na afloop van de kerkdienst wenst hij mij ‘Shalom’ en zegt: ‘Ik ben een Jood’, waarna hij ontroerd een Joods gebed uitspreekt. >>

September 2011: Iftar en Vredesweek

Christenen en moslims: Van 17 – 25 september is het Vredesweek. Het thema is dit jaar: ‘Elk mens een veilig bestaan.’
Ik moet denken aan de Christenen en Moslims in Heerenveen die vorig jaar Iftar vierden tijdens de Vredesweek. >>

Augustus 2011: Kleurrijke tolerantie.

Het verhaal van de Bremer muzikanten kwam ik ook in het Boeddhistische Bhutan tegen en staat centraal tijdens een Kleurrijke/Interreligieuze Viering in Friesland, georganiseerd door ‘Kleurrijk Fryslân’. >>

Juli 2011 : Moslim en Christen: Twee geloven op één kussen.

Ze zijn helemaal naar het noorden gereisd om met mij te spreken over hun kleurrijke relatie en over hun komende huwelijksviering.
Zij is overtuigd moslima en hij is even overtuigd christen. >>

Juni 2011: Wie kaatst.....

Ook in Friesland wordt in juni weer volop gekaatst. Wat zou het mooi zijn als we bij het levensspel van kleurrijk samenleven, de spelregels van het kaatsen voor ogen hebben. >>

Mei 2011: Kwartet voor Dialoog.

In deze maand wordt stil gestaan bij het samen leven in vrijheid. Al in 1996 heeft de ‘Werkgroep kerk & Islam’ het ‘Kwartet voor Dialoog’ geschreven. Regelmatig ‘speel’ ik het tijdens een inleiding en workshop. >>

April 2011: Islamnota PKN en Interreligieus Bidden.

Geloven Christenen en Moslims in die ene zelfde God en kunnen ze samen bidden? De islamnota van de PKN houdt dit niet voor mogelijk. Maar het gebeurt al zo’n 20 jaar in meerdere plaatsen in Nederland. >>

Maart 2011 : Laat de vrede bij je blijven.

Op 21 maart is het de Internationale dag tegen racisme en Discriminatie. Onze kleurrijke samenleving daagt alle inwoners van Nederland om de onderlinge culturele en geloofsverschillen in vrede samen te leven, tot eer van onze Schepper. >>

Februari 2011: Schoon schip maken .

We beleven verschillende geloofsrituelen om in het leven een pas op de plaats te maken of om ‘schoon schip te maken’. Na uitleg van deze Nederlandse uitdrukking, praten we samen als imam, rabbi, pandita en dominee over de geloofsschoonmaak. >>

Januari 2011: Moslims en Christenen.

In Istanboel bezocht ik een vriend die een ernstig ongeluk heeft gehad. Samen zochten zijn vrouw en ik als Moslim en Christen steun bij Allah, bij God. >>

December 2010 :Lichtmaand december.

Vrede in Lichtmaand december. Stel je eens dat mensen de oproep tot vrede van hun eigen geloof en overtuiging en van elkaar serieus nemen. >>

November 2010 : Geintje.

In de maand van de rechten van het kind, is de vraag belangrijk wat wij een geintje vinden. Wat leven volwassenen aan hun kinderen en jeugd voor? >>

Oktober 2010 : De ander voortreffelijker dan jezelf.

Hoe spreken we als Christen over andere godsdiensten, zoals het Jodendom, de Islam, het Hindoeïsme? Wat hoort bij een Christelijke geloofshouding? >>

September 2010 : De rijkdom van herkenning.

Bij het kleurrijk samenleven kunnen we verrast worden door de rijkdom van herkenning in de beleving, zo verschillend als we zijn. >>

Augustus 2010 : Vasten voor vrede.

Tijdens de vastenmaand Ramadan vasten de moslims vanuit hun verlangen naar innerlijke vrede en vrede met de medemensen. >>

Juli 2010 : De versierde koe.

Hindoestaanse humor in India >>

Juni 2010 : Kleurrijke trouw en zegen.

Onlangs is bij de PKN-Kerk de brochure ‘Trouw vieren’ uitgekomen. Er zit ook een ‘kleurrijke’ pagina in, die Ellen ven der Kemp na een gesprek met mij heeft geschreven. Want in onze kleurrijke samenleving worden ze verliefd, willen trouwen en gaan op zoek naar een interreligieuze zegenviering. Ik ga deze zoektocht met hen aan. >>

Mei 2010 : HAKENKRUIS.

Niemand zou de geschiedenis van de vernietiging van de Joden mogen gebruiken tegen Moslims. En toch gebeurt het. >>

April 2010 : De betekenis van Pasen en leven met Moslims.

Herkennen doorsnee Moslims door de levens houding van doorsnee Christenen iets van de betekenis van Pasen? Herkennen zij iets van de Vrede van God in hun dagelijkse leven en in dat van Christenen? >>

21 maart: Kleurrijk vieren in Kleurrijk Friesland.

Elk jaar is op de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie in Friesland een Interreligieuze/Kleurrijke Viering. Deze keer maakt iedereen vanuit 7 verschillende levensbeschouwingen een Kleurrijke Armband en doet deze om de arm van een ander. >>

Februari 2010 – Een spel

De beleving van het licht wordt voor iedereen als een inspirerend spel ervaren,
totdat ze het licht gaan beredeneren en het gebruik van het licht gaan wikken en wegen. >>

Januari 2010 – Iedereen heeft het.

De voorchristelijke uitleg van vruchtbaarheid wordt ook herkend door joden en hindoes.
Deze betekenis is voor iedereen gelijk, vrouwen en mannen, iedereen heeft het. >>

December 2009: – christenen, moslims, joden, hindoes, ….

Mensen uit verschillenden godsdiensten kennen Jezus en kennen zijn centrale leefregel.
Deze prachtige uitdaging kan oplichten in onze kleurrijke Nederlandse samenleving. >>

November 2009: Moslims, joden en christenen

Moslims vieren het offerfeest. Het gaat over een bekend Bijbel, Thora en Koran verhaal.
Bij het Offerfeest gaat het niet over Isaäk, want in de Koran gaat het over die andere zoon van Abraham, Ismael. >>

Oktober 2009: Een verhoord gebed …

Alle jongeren begrepen dit verhaal en moesten erom grinniken.
Zo verschillend als ze zijn als moslim, jood, hindoe, christen, … ze herkenden de clou. >>

September 2009: Christen, Moslim en Jood

Dit jaar valt de Internationale dag van de Vrede tijdens het Id-ul-fitr, het Suikerfeest van de Moslims >>

Augustus 2009: Moslims en Christenen

Dit jaar vasten de moslims van 24 augustus tot 19 september tijdens de maand Ramadan. Ouders en hun kinderen voelen zich vaak in een tweestrijd terechtkomen. >>

Juli 2009, - Multiculturele, kleurrijke Samenleving

Voor de ene groep is het weekend al begonnen en voor anderen is dit één of twee dagen later. Verrast merk je dat de ene winkel vandaag, de andere gistermiddag en de andere morgen gesloten is. >>

Juni 2009, Moslim en Christen

Donderdagavond 25 juni herdenken Turkse Moslims in Regaib Kandili (de Nacht van de Wonderen) dat de moeder van Mohammed zwanger werd van de Grote Profeet. Omdat juist vrouwen en meisjes dit intens beleven, praat ik met Turkse moeders en dochters over hun geloofsbeleving. >>

Mei 2009, Yad Vashem - Een plaats en een naam.

Op 4 mei herdenken om nu op tijd te kunnen herkennen >>

Mei 2009, Intergratie: werkwoord & proces.

Begin mei herdenken we de slachtoffers van oorlog en geweld vanuit het besef hoe kostbaar het is om te kunnen leven in vrijheid. Daarom is het in onze multiculturele samenleving is het belangrijk dat integratie een werkwoord voor iedereen wordt. >>

April 2009, Moslim, Hindoe, Jood, Christen: ieder mens is kostbaar in Gods ogen.

Gedachten voor onderweg tijdens de Christelijke 40-dagentijd, de lijdenstijd vooraf aan het Paasfeest, een periode waarin Joden Pesach en Hindoes Râmnawni en Navaratri vieren en Moslims dit alles meemaken >>

Maart 2009, Moslim en Christen vrouwen.

Zo nu en dan is er een vrouwelijke imam in de moskee. De vrouwen en meisjes komen dan graag bij haar op les en bespreken hun vragen met haar. >>

Februari 2009, Een bijzondere Kerkdienst met dominee en imam.

In veel kerken zijn we al geweest, de imam en ik als dominee. Samen verzorgen we dan een dialoog-kerkdienst.
Het valt op dat volwassenen en ook jongeren dit graag een keer meemaken >>

Januari 2009, Toch een hand

Het kan soms stevig botsen. Denk aan het geven van een hand aan vrouwen.
Ik kies dan niet voor provocatie, maar wel voor een vriendelijke confrontatie. >>

Maart 2008 – 21 maart: internationale dag tegen racisme en discriminatie.

Is Interreligieus Bidden mogelijk? >>

Februari 2008 - Veelkleurig Valentijn

Wie zwijgt keurt af >>

Januari 2008 – Moslims Christenen

Christen en kerk in Turkije >>

Sarah huilt

Hoeveel kan een jong meisje hebben? >>

Lichtfeest Divali.

De Hindoes hanteren de maanstanden, waardoor hun feesten elk jaar verschuiven. Dit jaar vieren de Hindoes op 9 november het Lichtfeest Divali. >>

Glans aan hun leven.

Samen met mijn vriendin Nazmiye reisde ik vorig jaar naar midden Turkije en maak daar de rituelen mee van de laatste vastendag en het Suikerfeest. >>

ZIJN FRIEZEN KOPPIG?

Vindt u ook dat Friezen koppig zijn, jongeren lastig en buitenlanders gemakzuchtig? >>

SPIRITUELE WARMTE

‘Een kwart van de Nederlandse bevolking scoort hoog bij meting spiritualiteit’, kopt een artikel wat wil aantonen dat spiritualiteit zonder meer positief is. >>

Valkuilen in het contact met islamitische vrouwen en andere moslims.

Vanaf 1980 heb ik veel islamitische vrouwen leren kennen voor wie hun geloof net zo dierbaar is, als voor mij het christelijk geloof. >>

De band van humor en gezegden.

'Men begrijpt een volk pas goed, wanneer men is staat is hun humor te begrijpen' >>

MOEDER en DOCHTER BILGUN

Moeder en Bilgun zijn respectievelijk 41 en 23 jaar.Binnen de familie is moeder ook echtgenote en oma. >>

VROUW(ON)VRIENDELIJK

De mensen van de Turkse Sefa’at Moskee in Heerenveen zijn blij dat er een 'Interreligieuze Viering' in hun moskee wordt gehouden. ‘Nu kunnen we ons laten zien zoals we zijn.. >>

HERDENKEN EN VIEREN IN DE ISLAM.

Al vele jaren werk ik regelmatig samen met islamitische geestelijke leiders en hun gemeenschappen. We zijn bevriend geraakt >>

In het kader van de Vredeszondag in september.

De woorden van het aloude Christelijke Gebed als
voorbede en dankgebed in een veelkleurige samenleving. >>

Het lijkt wel oorlog.

Mijn moeder is 89 jaar en heeft de oorlog van 1940-45 heel bewust meegemaakt.
Zij leeft van harte mee met mijn inzet voor een humane behandeling van vluchtelingen die in Nederland verblijven. >>

Welke rol snoep?

In de kerkdienst had ik twee rollen snoep meegenomen.
Een rol om te delen met mensen die je leuk vindt en >>

HEILIG VUUR EN BRANDGEVAAR.

Mei, de maand van herdenking, bevrijding en heilig vuur. Premier Kok gebruikte eens de woorden: 'Tot vrijheid zijn wij bevrijd, vrijheid vraagt onderhoud'. >>

Boosheid werkt niet

Ze merkt: Die manier van kijken neemt toe. Steeds vaker hoort ze: ‘Ben je Moslim, dat had ik van jou niet gedacht’. >>

Kijken door een plank waar geen gat in is.

Aan beide betekenissen van dit spreekwoordt moest ik bij de Oecumenische kerkendag in Berlijn denken. >>

REGEL OOK VRIJE DAGEN VOOR ANDERE GODSDIENSTEN.

'Was je ook vrij met het Offerfeest?' De moslimse schudt nee en haalt haar schouders op. >>

Moslims en Christenen.... OPMERKELIJK ...

Voor veel islamitische vrouwen is hun geloof net zo dierbaar is als voor mij het christelijk geloof. >>

Islam voor beginners tijdens goed bezochte bijeenkomst moskee

Voor de Heerenveense Courant schreef Janny van der Molen een verslag van een bijzondere moskee ervaring. >>

"Gods vrede met u"

Op straat zwaait een islamitische vriendin naar mij met de groet: ‘Salaam Alaykum’. ‘Ook voor jou’, groet en zwaai ik terug.
En midden in de winterkou op straat denk ik aan die onvergetelijke ervaring in Jordanië. >>

ZE NOEMEN HEM JACOB.

Gerda noemt zich niet meer gereformeerd, maar liever Christen. >>

Verrast tijdens Ramadan.

‘Kom je vanavond bij ons Iftar vieren?’, vraagt onze vriendin Nazmiye Medet-Yigit. Ik reageer verbaasd.. >>

BOODSCHAPPEN

De ene keer staat ze er kleingemaakt bij. De andere keer wordt ze nijdig en boos.
Dan weer haalt ze haar schouders op en denkt moedeloos: 'Ze willen niet gewoon naar mij kijken'. >>

Hellig en Hemels

De jaarlijkse Bevrijdingsdag valt dit jaar samen met de Christelijke Hemelvaartsdag.
Donderdag 5 mei kan daarom een dubbel speciale dag zijn. >>

Angst kan omslaan in haat

Het gebeurt regelmatig tijdens spreekbeurten of vooraf aan een kerkdienst
waar ik samen met een Imam zal voorgaan. Angst voor fundamentalisme voert de boventoon >>

Getekende handen.

Zeyna zit in het midden. Liefdevol hebben de vrouwen een doorzichtige rood
met gouddraad versierde sluier over haar hoofd gelegd.>>

GEINTJE ...

Waarom moet ik geloven dat het een geintje is wanneer mensen op straat achter
een joods meisje of op de voetbaltribune achter joodse mensen sissende geluiden maken?
Ik vind dat geen geintje! >>