Pinksterfeest en Ramadan
Christenen vieren deze maand het 3e naamfeest van God en moslims beginnen aan hun vastenperiode.
De betekenissen grijpen in elkaar.

Regelmatig leg ik aan moslims uit dat we niet in 3 goden geloven. Mijn islamitisch vrienden zeggen: ‘Jullie geloven in God, maar Jezus en een Geest zijn ook een God. Dat zijn toch 3 goden?’ En dan leg ik de drie-eenheid uit. Want in het christelijke geloof geldt: 1 x 3 = 1 Ik heb ook 3 namen en die namen horen allemaal bij mij. Net zo heeft God 3 namen die alle 3 bij God horen. De namen van God vieren we met drie feesten.

1e: Kerstfeest: God als Vader en Moeder. God komt met de geboorte van Jezus kwetsbaar als een mens op aarde en doet dit uit volkomen liefde voor mensen. Gods liefde is sterker dan alle schaduwen en dreiging van het donker.

2e: Paasfeest: God als Verlosser en Bevrijder. Jezus laat mensen merken dat God hen wil helpen los te komen en te bevrijden van dat wat kwaad doet. Jezus laat zien dat het goede tot bloei kan komen op aarde. Het voortleven van Jezus vertelt dat de belofte van ‘Gods bij ons’ altijd geldt, tijdens en na het leven op aarde.

3e: Pinksterfeest: God als Heilige Geest: Gods adem is troostend en geeft kracht. Het heilige (=helende) van God slaat bruggen tussen mensen en opent hun hart voor elkaar. Gods heilig vuur opent ons voor de vrede-lievende houding die we kunnen toelaten in ons leven.
Die 3 namen van God vormen een eenheid, daarom heten ze: ‘Drie-eenheid’.

Moslims herkennen dit en vertellen over hun zoektocht naar vrede, Gods Vrede op aarde.
Ze vasten 30 dagen tijdens de maand Rama­dan, dit jaar van 28 juni tot 27 juli. ‘Van zonsopgang tot zonsondergang eten en drinken we niet. Dan besef je de rijkdom van eten en drinken en denk je aan het onrecht van honger op aarde’. Toen ik in 1980 Moslims leerde kennen, dacht ik bij het vasten vooral aan moeten en dwang. Dit is niet waar. Mijn vriend de imam vertelt dat het vasten alleen een waarde­volle betekenis heeft wanneer het uit je hart komt. ‘Vasten tegen je wil is als een leugen en kun je dus beter niet doen. Het vasten zal de mens ten goede moeten komen in hun licha­melijk en geestelijk welzijn, het vasten mag niet ten koste van de gezondheid gaan’. Elke nacht worden 30 bladzijden uit de Koran gereciteerd, zodat na de Ramadan de hele Koran is gelezen. Door luisteren, samen erover spreken en bidden en vindt een intense bezin­ning op het gelovig leven plaats, een leven wat moet leiden tot vrede.

Bij beide godsdiensten staat Gods vrede, de vrede van Allah hoog in het vaandel. De woorden Islam en Moslim zijn afgeleid van het Arabische woord salaam, wat hetzelfde als het Hebreeuwse woord Shalom betekent. In beide Aziatische talen betekent de lettercombinatie s.l.m.: vrede. Vrede mogen we als Godsgeschenk ontvangen en vrede kunnen mensen leven en delen.

De Islam en het Christendom zijn als geloofsleer twee vrede-lievende godsdiensten. Wie het islamitische en christelijke geloof anders gebruikt, bijvoorbeeld voor religieus fanatisme en geweld, handelt in strijd met het eigen geloof. Wanneer we het willen, kunnen we in vrede samenleven. We leven dan volgens Gods wil en bedoeling. Die ene God, die in het Hebreeuws JHWH/ Adonaï en in het Arabisch Allah wordt genoemd.

Corry Nicolay is PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)