Volgend jaar graag weer.
We kennen alle twee in ons geloof het vasten en vieren daarna een geloofsfeest.
Bij christenen is dit het Paasfeest. Bij moslims wordt na het vasten Id-ul-Fitr gevierd,
het Suikerfeest van dankbaarheid en onderlinge verbondenheid.

Dit jaar hebben de moslims 30 dagen gevast in de zomerperiode. De Islamitische kalender volgt het maanjaar wat 12 dagen korter is dan het westerse zonnejaar. Hierdoor schuift de vastenmaand Ramadan elk jaar vooruit. Het vasten is van zonsopgang tot zonsondergang en dat is in de zomer een lange periode, waarin niet gegeten en gedronken wordt. Elke nacht wordt eerst gegeten. Daarna wordt thuis en in de moskee geluisterd naar de imam, die 30 bladzijden uit de Koran reciteert. Na 30 nachten is de hele Koran gelezen. Al met al een stevige aanslag op de stem van de imam. Door deze lezingen en het samen bidden en spreken over de teksten vindt een intense bezin­ning op het geloof en dagelijkse leven plaats vanuit de opdracht voor vrede. Want het woord ISLaM is een Arabisch woord, dus samengesteld uit medeklinkers. De lettercombinatie SLM betekent SaLaaM, wat vrede betekent. In het Hebreeuws betekent dezelfde lettercombinatie SLM, ShaLoM, wat ook vrede betekent. Deze geloofsrijkdom roept de joden en ook de moslims op tot een leven in vrede met jezelf en je medemensen.

Na de vastenmaand slaan de moslims op 27 of 28 juli (afhankelijk van de plaats op aarde) als het ware een schone bladzijde op voor een nieuw geloofsjaar. Verbroken kontakten moeten aan het eind van het vasten weer geopend zijn door elkaar tenminste een hand te geven. Alleen dan is het vasten goed en zegenrijk. Daardoor zijn er twee redenen om feest te vieren: het vasten is volbracht en er zijn weer kontakten tussen mensen geopend.
Het huis is schoongemaakt en dus gereinigd. De mensen gaan 3 dagen bij elkaar op bezoek met de allerbeste wensen. Wanneer het feest in het weekend valt, kan dit in Nederland voluit worden gevierd. Anders is het wat passen en meten
Tijdens de bezoeken staan zoete lekkernijen op tafel voor iedereen die binnenloopt. Gebak in suiker (baklava) en andere zoete lekkernijen worden samen gege­ten om de goede wensen te onderstrepen. In Nederland noemen de moslims Id-ul-Fitr, het Suikerfeest. Voor suikerpatiënten staan andere lekkernijen op tafel. Maar meestal ‘zondigen’ ze een keer om het ultieme gevoel van zoete verbondenheid te ervaren vanuit het geloof en samen met elkaar als mensen.
De eerste dag bezoeken de jongeren de oudste familieleden en de volgende dagen gaan ze naar andere familiele­den en beken­den. Ze geven elkaar de hand en zeggen: 'We hebben het weer gehad en hopen dit het volgend jaar weer mee te maken'. Waarop de ander antwoordt: ‘Volgend jaar graag weer’. Want het vasten heeft hen goed gedaan en hun leven weer opnieuw glans vanuit het geloof gegeven. Daarom verlan­gen ze er naar om volgend jaar bij leven en welzijn weer samen te mogen vasten.
Wanneer ik tijdens het feest bij vrienden binnenloop is mijn wens na een persoonlijke groet: 'Ik hoop in Gods Naam dat we het ook dit jaar goed met elkaar zullen hebben.' Waarna we elkaar toe wensen: ‘Insjallah, zoals God het wil’.

Corry Nicolay is PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)