Gewassen door gebed.
De geboortedag van Mahatma Ghandi is door de Verenigde Naties opgedragen aan de boodschap
van geweldloosheid en een cultuur van vrede.

De naam Mahatma is een erenaam en betekent: mens van verheven ziel.
Wie aan Mahatma Gandhi denkt ziet een tengere man die als een monnik is gekleed en een sterke menslievende kracht uitstraalt. Gandhi geloofde in geweldloos verzet, gebaseerd op 'ahimsa' = liefde voor en steun voor alles wat leeft. Dit heeft hij tot het uiterste volgehouden. Hij heeft velen geÔnspireerd tot geweldloos verzet.
Gandhi studeerde rechten in Engeland en was nadien sterk Engels georiŽnteerd. In Zuid-Afrika, waar hij tussen 1893 en 1914 verbleef, zette hij zich in om de bedroevende omstandigheden van de daar wonende IndiŽrs te verbeteren. Ontgoocheld door het optreden van de blanken in Zuid-Afrika, verbrak hij na terugkeer naar IndiŽ alle banden met Engeland. Daarna was hij geestelijk leider van de Indische onafhankelijksbeweging. Mahatma Gandhi stelde zich verzoenend op in de strijd tussen radicale moslims en hindoes. In 1948 werd hij door een extremistische hindoe in New Delhi doodgeschoten.

Meerdere uitspraken van Mahatma Gandhi inspireren ook nu nog. Zeker in onze kleurrijke samenleving waar mensen samenleven vanuit verschillende culturen en geloven.

* De aarde biedt voldoende om ieders behoefte te bevredigen, maar niet ieders hebzucht.

* De geest die van de waarheid vervuld is zal al haar daden op het einddoel richten.

* De grootste vervuiler op de wereld is de armoede.

* De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

* Een oog voor een oog maakt de hele wereld blind.

* Er is een groter gerechtshof dan het gerechtshof van het geweten.'

* Je kan geen hand schudden met een gebalde vuist.

* Het gebed is geen ijdel pleziertje van oude mensen. Als men het juist begrijpt en benut, is het het machtigste middel tot de actie.

* De geest wordt onzuiver als het hart niet gewassen wordt door gebed.

De geboortedag van Mahatma Ghandi, 2 oktober, is door de Verenigde Naties opgedragen aan de geweldloosheid. Want geweldloosheid en de ontwikkeling van wederzijds begrip en respect voor de diversiteit, dragen bij aan het ontwikkelen en versterken van een cultuur van vrede. 'Gewassen door gebed' kunnen mensen zich hier met hart en ziel voor inzetten.

Corry Nicolay is PKN predikant kleurrijke communicatie.
(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)