De betekenis van Pasen en Moslims
Moslims en Christenen. Herkennen Moslims iets van de betekenis van Pasen?

Met Pasen vieren christenen dat het leven sterker is dan de dood. Gods liefde blijkt sterker te zijn dan alle duisternis en schaduwen, ook die van de dood. De opstanding van Jezus als de Christus opent ook voor mensen de belofte van het geschenk van Verzoening en Verlossing. Herkennen moslims door de levenshouding van christenen iets van de betekenis van Pasen?

Het geloof vormt een kostbare band tussen Christenen onderling. Er is echter ook verdeeldheid onder Christenen ten aanzien van elkaars geloofsbeleving rond Jezus. Daarbij komt in onze huidige samenleving ook het gesprek met anders-gelovigen. Soms wordt amper beseft dat we uitstekend over onze Godsbeleving en over Jezus kunnen spreken met Moslims.
Jezus wordt in het Christelijke geloof Messias of Christus genoemd, wat Gezalfde betekent. De naam Jezus betekent: God redt. Door Jezus laat God zich heel bijzonder kennen, want Jezus is 'gezalfd' met Gods woord en aanwezigheid. Door Jezus leren we Gods reddend handelen ontroerend kennen. De naam Christus is zo belangrijk dat volgelingen zich daar naar zijn gaan noemen: christenen.
Niet alleen christenen, ook moslims kennen Jezus. In de Koran staat het evangelie van Jezus, het 'Injil' met onder andere de Bergrede. Jezus wordt geŽerd als een belangrijke profeet, maar niet als zoon van God. Volgens de Koran is Jezus ook niet aan het kruis gestorven. Volgens een Islamitisch uitleggeschrift liet Allah (=Arabisch voor God) bij de gevangenneming de verrader herkennen als Jezus en de verrader is gekruisigd. Jezus is als Heilige Profeet rechtstreeks opgenomen in het hemelse bij God. Moslims zullen nooit geringschattend of spottend over Jezus spreken, daar is Jezus hen veel te heilig voor. Jezus leert hen dat je God eert door in vrede samen te leven. In moskeeŽn staat Jezus' naam geschreven, Isa in het Arabisch. Mensen heten ook Isa en dragen met eerbied deze heilige naam.

Herkennen moslims iets van de Vrede van God in hun dagelijkse leven en in dat van Christenen? Christenen noemen zich naar Jezus Christus en worden opgeroepen Zijn naam uit te dragen door een levenshouding van medemenselijkheid, van naastenliefde, een leven wat moet leiden tot Gods vrede op aarde. En juist die vrede van God staat centraal bij de ISLaM. De lettercombinatie SLM betekent Salaam, het Arabisch voor Vrede. Het is dezelfde lettercombinatie als in het Hebreeuws: SLM = ShaLoM. De doorsnee MoSLiM kent een diep geloofsverlangen om in vrede samen te leven met anderen.

De Islam en het Christendom zijn dus in hun geloofsleer twee vredelievende godsdiensten. Wanneer we het als mensen willen, kunnen we in vrede samenleven. We leven dan volgens Gods wil en bedoeling. Wie het islamitische en christelijke geloof anders gebruikt, bijvoorbeeld voor religieus fanatisme en geweld, handelt volledig in strijd met het eigen geloof. Dat vinden doorsnee moslims en dat vinden doorsnee christenen.
Want ieder geloven we op onze eigen manier, in de barmhartige God, Schepper van hemel en aarde en van al wat leeft. We geloven ieder in het bestaan van ťťn God, Die in het hebreeuws als JHWH, door Christenen als God en door Moslims als Allah wordt beleden.

(corrynicolay@hetnet.nl - www.kleurrijkgeloven.nl)